Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP

Åse Michaelsen

Åse Michaelsen er eldre- og folkehelseminister. Hun er fra Mandal i Vest-Agder og har lang erfaring som stortingsrepresentant for Vest-Agder FrP.

Michaelsen ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005, og satt sammenhengende frem til 2017. Hun har vært medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, transportkomiteen og justiskomiteen. Nå er hun Norges aller første eldreminister.

– Det er en stor seier for FrP å få Norges første eldre- og folkehelseminister, og jeg er svært takknemlig for at jeg har blitt vist denne tilliten, sier Michaelsen.


Hun mener en egen eldreminister vil gi dette området den politiske oppmerksomhet de eldre fortjener.

Åse Michaelsen

 • Statsrådspost: Eldre- og folkehelseminister
 • Fra: Mandal, Vest-Agder
 • Født: 04. juni 1960
 • Politisk aktiv siden: 1995
– Mitt mål er å styrke regjeringens arbeid overfor eldre. Jeg vil jobbe for at kvaliteten i omsorgen blir bedre og sikre at mennesker som har levd et langt liv, og som har behov for hjelp, skal ha et liv med mening og verdighet. Samtidig må vi huske at eldre ikke bare er personer som har behov for pleie, men også aktive besteforeldre som har lyst til å bidra mer i samfunnet, sier hun, og legger til:

– I tillegg er det viktig at en ikke glemmer at jeg også har ansvaret for folkehelse. En god folkehelse handler ikke bare om eldre, men om mennesker i alle aldre. Jeg kommer nok til å være opptatt av å ta grep som når mange og som gjør det litt lettere å leve litt sunnere. Mange tror at de trenger å løpe veldig langt eller løfte veldig tungt for at det skal være bra for helsa, men sånn er det heldigvis ikke. Små ting kan gjøre stor forskjell for helsa både psykisk og fysisk. Dette er jeg veldig opptatt av. For meg handler det om å bruke naturen. En tur langs stranda eller i skogen gjør godt for både kroppen og toppen.

Saker som er gjennomført i regjering:

 • Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Krever at sykehjemmene gjennomgår medisinbruken til de eldre 
 • Satt i gang arbeidet med «Leve hele livet»; en kvalitetsreform for eldre 
 • Iverksatt tiltak for å forebygge ensomhet blant endre, blant annet ved å øke støtten til frivillige organisasjoners arbeid med å forebygge ensomhet 
 • Vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der
 • Satt i gang forsøk med egen trygghetsstandard i sykehjem for å sikre verdig behandling 
 • Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom 
 • Sørget for at personer som jobber i eldreomsorgen har krav om politiattest 
 • Åpnet for ventelister på sykehjem og begynt å måle ventetid 
 • Kvaliteten skal styrkes i pleie- og omsorgstjenesten ved blant annet økt kompetanse for ansatte
 • Startet egen lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen slik at eldre i hele landet skal få verdig og varm omsorg 
 • En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende
 • Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser. Staten tar nå halve regningen