Kjell-Børge Freiberg. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg er olje- og energiminister.

Regjeringen ønsker å legge til rette for en sikker, forutsigbar og langsiktig politikk for Norges desidert viktigste og største næring, nemlig petroleumsnæringen. Petroleumsindustrien har bidratt til at Norge kan opprettholde verdens beste velferdssamfunn. Industrien har bidratt til inntekter til fellesskapet på over 12 000 milliarder kroner.

Det jobber over 200 000 direkte og indirekte i denne næringen, og de skaper verdier og lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Det er vår jobb å sørge for at suksessen på norsk sokkel skal fortsette inn i fremtiden. Det får vi til ved å sørge for stabile og langsiktige rammevilkår og at selskapene som opererer på norsk sokkel har høy og aktiv tilgang til areal. Derfor er det vår oppgave å sørge for at selskapene får tilgang på nye og attraktive arealer på norsk sokkel, og at vi styrer skuta med stø hånd. Her er konsesjonspolitikken, innsatsen på forskning og rammebetingelser det viktigste vi jobber med.

Denne regjeringen satser på fornybar energi langt mer enn noen annen regjering før oss. Så langt i denne regjeringsperioden investeres det mer i fornybar kraftproduksjon enn det dobbelte av de siste 25 år. Årsaken til dette er den offensive politikken som FrP har i regjering og Storting for å legge til rette for fornybarindustrien. Den har skapt, og skaper, lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge.

Denne regjeringsperioden har vi effektivisert og forenklet konsesjonsbehandlingen i både NVE og i Olje- og Energidepartementet og vi har gitt næringen bedre rammevilkår for å investere i Norge. I tillegg har vi bevilget rekordstore summer til forskning innen fornybar energi. Vårt motto er at vi ikke kan bidra til velferdssamfunnet basert på røde bunnlinjer. Dette var også vårt utgangspunkt da vi la frem en ny energimelding. Det var første gang på 17 år at en ny energimelding ble lagt frem, og meldingen ble vedtatt med et bredt flertall i Stortinget.

Saker som er gjennomført i regjering: 

  • Rekordstore tildelinger av arealer til olje- og gassindustrien i modne områder (TFO2016). Tildelt 19. januar 2017. 
  • Åpning og utlysing av oljeblokker i Barentshavet Sørøst (23. konsesjonsrunde). For første gang på over 20 år er det utlyst blokker i helt nye arealer på norsk sokkel. Vi har også startet arbeidet med 24. konsesjonsrunde. 
  • Styrket innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i petroleumsindustrien ved alle budsjetter så langt. 
  • Godkjent en rekke planer for utbygging og drift på norsk sokkel. Deriblant Johan Sverdrup-utbyggingen, Byrding og Utgard, som skaper tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge. 
  • Styrket Enova kraftig, som gir støtte til industriprosjekter og folk flest. Et kraftig bidrag til økt konkurransekraft i industrien, for økt sysselsetting og verdiskaping i hele Norge. 
  • Kraftig styrket bevilgningene til flom og skred 
  • Fått på plass Norwegian Energy Partners, som vil bidra til økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser i leverandørindustrien som jobber med internasjonal eksport av varer og kompetanse. 
  • Fått på plass rammeverk som bidrar til de høyeste investeringene i fornybar energi på mer enn de siste 25 år. 
  • Kraftig styrket DEMO2000-programmet, som sikrer rask aktivitet og sysselsetting, særlig på Sør- og Vestlandet etter oljeprisnedgangen. 
  • Styrket, forenklet og effektivisert konsesjonspolitikken på fornybar kraft.