Jon Georg Dale (1984) er samferdselsminister. Dale har også ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i tiden statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon.
Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Jon Georg Dale

Saker som er gjennomført i regjering:
  • Reduserer forfallet på infrastrukturen. En tilnærmet dobling i vedlikehold, gjør at etterslepet reduseres på vei, kyst og jernbane på første gang på flere tiår
  • Tryggere veier gjennom kraftig vekst i veiinvesteringer, og opprettet nytt vegselskap som skal bygge mer helhetlig og effektivt på hovedvegnettet
  • Bedre jernbanetilbud. Økt jernbanebudsjettet med ca 50% for å bedre jernbaneinfrastrukturen og reorganiserer sektoren for å samle ansvar og stimulere sunn konkurranse
  • Kraftig vekst i planmidler til nye prosjekt, sikrer raskere beslutninger og/eller forenklede planprosesser. Skåret gjennom og fremskyndet arbeid med blant annet E18 i Vestfold
  • Opprettet et infrastrukturfond med 100 milliarder kroner i kapital, som blant annet sikrer stabile og forutsigbare bevilgninger til vedlikehold av landets infrastruktur
  • Sikrer lavere bompengenivå enn forrige regjering hadde planlagt. Reformer bompengesystemet for å spare bilistene penger, ved fjerne bomstasjoner, slå sammen bomselskap og redusere finansieringskostnadene
  • Jobber for ryddigere transportbransje og økt trafikksikkerhet ved mer enn firedobling av kontroller av vogntog, og blant annet innføre nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy og tillatt bruk av hjullås for å stoppe verstingene
  • Ferdigstilt arbeidet med nye parkeringsregler, for å styrke forbrukernes stilling
  • Bedre hverdag for bilentusiaster, forenkler regelverk for kjøretøytekniske krav og import av entusiastbiler
  • Startet et prøveprosjekt med «forenklet transfer» på Gardermoen, slik at passasjerer som kommer med utenlandsfly til Gardermoen og skal videre med innenriksfly, slipper å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny