Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Tor Mikkel Wara

Tor Mikkel Wara er justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Tor Mikkel Wara

  • Født: 27. desember 1964
  • Fra: Karasjok, Finnmark
  • Yrke: Kommunikasjonsrådgiver
  • Utdanning: Filosofi (master), Statsvitenskap (UiO), markedsføringsledelse (BI) og mellomfag i sosialøkonomi.
Tor Mikkel Wara fra Karasjok i Finnmark er kommunikasjonsrådgiver, og har en lang historie bak seg i Fremskrittspartiet. Han har blant annet vært formann i Fremskrittspartiets Ungdom (1987-1990) og nestformann i Fremskrittspartiet (1991 – 1993). I tillegg har han vært stortingsrepresentant for FrP fra 1991 til 1993. Han ga seg med rikspolitikk i 1993, men har siden vært en aktiv støttespiller for Fremskrittspartiet, både som rådgiver og foredragsholder sentralt og lokalt.

Saker som er gjennomført i regjering:
• Den strengeste innvandringspolitikken noensinne, med skjerpede krav for å få opphold i Norge
• Krav om norsk- og samfunnskunnskap så vel som selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse
• Innført instruks som sørger for at dersom det blir fred og trygt i hjemlandet skal oppholdstillatelsen tilbakekalles
• Rekord i uttransportering av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Omtrent 8 000 tvangsutsendinger i 2016
• Stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold
• Grunnløse asylsøkere skal kunne pågripes og fengsles frem til de raskt skal returneres
• Innført 24-års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge, som et ledd i kampen mot tvangsekteskap
• Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden
• Innfører fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet
• Skjerpet ID-kontroll for å ha kontroll på hvem som befinner seg i Norge
• Fjernet foreldelsesfristen på drap, voldtekt og seksuell omgang med barn
• Vedtatt og bestilt 16 nye redningshelikoptre som innfases fra 2017
• Opprettet en «cold case»-gruppe i Kripos som skal etterforske uoppklarte saker
• Sørget for tilgang til pansrede kjøretøy for samtlige politidistrikt
• Styrket PST kraftig med både mer penger og nye stillinger