Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Tor Mikkel Wara

Tor Mikkel Wara er justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Tor Mikkel Wara

 • Født: 27. desember 1964
 • Fra: Karasjok, Finnmark
 • Yrke: Kommunikasjonsrådgiver
 • Utdanning: Filosofi (master), Statsvitenskap (UiO), markedsføringsledelse (BI) og mellomfag i sosialøkonomi.
Tor Mikkel Wara fra Karasjok i Finnmark er kommunikasjonsrådgiver, og har en lang historie bak seg i Fremskrittspartiet. Han har blant annet vært formann i Fremskrittspartiets Ungdom (1987-1990) og nestformann i Fremskrittspartiet (1991 – 1993). I tillegg har han vært stortingsrepresentant for FrP fra 1991 til 1993. Han ga seg med rikspolitikk i 1993, men har siden vært en aktiv støttespiller for Fremskrittspartiet, både som rådgiver og foredragsholder sentralt og lokalt.

Saker som er gjennomført i regjering:

 • Den strengeste innvandringspolitikken noensinne, med skjerpede krav for å få opphold i Norge
 • Krav om norsk- og samfunnskunnskap så vel som selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse
 • Innført instruks som sørger for at dersom det blir fred og trygt i hjemlandet skal oppholdstillatelsen tilbakekalles
 • Rekord i uttransportering av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Omtrent 8 000 tvangsutsendinger i 2016 
 • Stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold 
 • Grunnløse asylsøkere skal kunne pågripes og fengsles frem til de raskt skal returneres 
 • Innført 24-års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge, som et ledd i kampen mot tvangsekteskap
 • Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden 
 • Innfører fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet 
 • Skjerpet ID-kontroll for å ha kontroll på hvem som befinner seg i Norge 
 • Fjernet foreldelsesfristen på drap, voldtekt og seksuell omgang med barn
 • Vedtatt og bestilt 16 nye redningshelikoptre som innfases fra 2017
 • Opprettet en «cold case»-gruppe i Kripos som skal etterforske uoppklarte saker 
 • Sørget for tilgang til pansrede kjøretøy for samtlige politidistrikt
 • Styrket PST kraftig med både mer penger og nye stillinger