Tord Lien er bosatt i Trondheim, men kommer opprinnelig fra Myre i Vesterålen. Lien er utdannet historiker ved NTNU i Trondheim. Han har to stortingsperioder 2005-2013 bak seg, innvalgt fra Sør Trøndelag. 2005-2009 satt han i energi- og miljøkomiteen, og 2009-2013 i kirke- forsknings- og utdanningskomiteen hvor han også var fraksjonsleder. Han ga seg imidlertid på Stortinget i 2013 og fikk 30 dager som kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi før han ble statsråd.

Foto: Ilja C. Hendel

Regjeringen ønsker å legge til rette for en sikker, forutsigbar og langsiktig politikk for Norges desidert viktigste og største næring, nemlig petroleumsnæringen. Det jobber 250 000 direkte og indirekte i denne næringen og de skaper verdier, vekst og verdiskaping over hele landet. Det er vår jobb å sørge for at suksessen på norsk sokkel skal fortsette inn i fremtiden. Det får vi til ved å sørge for stabile og langsiktige rammevilkår og at selskapene som opererer på norsk sokkel har høy og aktiv tilgang til areal. Derfor er det vår oppgave å sørge for at selskapene får tilgang på nye og attraktive arealer på norsk sokkel, og at vi styrer skuta med stø hånd. Her er konsesjonspolitikken og rammebetingelser det viktigste vi jobber med. 

10 saker som er gjennomført i regjering:

  • Åpning og utlysing av oljeblokker i Barentshavet Sørøst (23.konsesjonsrunde) – første gang på over 20 år at det er utlyst blokker i helt nye arealer på norsk sokkel.
  • Sendt forslag på høring om at private selskaper kan eie og drifte utvekslingsforbindelser mellom Norge og andre land.
  • Styrket innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i petroleumsindustrien ved alle budsjetter så langt. 
  • Ny energimelding i 2016 – første helhetlige melding om norsk energipolitikk siden 1999
  • Plan for utbygging og drift av feltet Johan Sverdrup er vedtatt av Stortinget. Dette er nåtidens største industrielle prosjekt, med en investeringsramme i første fase på over 100 mrd kroner, 51 000 årsverk i byggefasen, og inntekter inn i statskassen i over 50 år fremover
  • Sendt forslag til Stortinget om endringer i energiloven, som sikrer at vanlige folk ikke blir påført unødvendig økt nettleie i årene foran oss. 
  • Økt tilgang på nye arealer på modne områder på norsk sokkel i de ordinære TFO-rundene.
  • Styrket satsingen på flom- og skredforebygging.
  • Kraftig styrket bevilgningene til klima- og teknologifondet. Så langt er det styrket med over 17,5 mrd kroner mer enn det som ble lagt til grunn i klimaforliket.
  • Har innført en rettighetsbasert ordning, men også mulighet for å få skattefradrag for gjennomføring av energisparingstiltak i husholdningene. 

Tord Lien