Fylkesvise prioriteringer

Troms og Finnmark

 • Operasjonsstue i Alta 20 millioner
 • Sikre ferdigstillelse av prosjektet E6 Transfarelv bru i 2022.
 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 858 Ryaforbindelsen.
 • Avvikle bompengegjelden i Vegpakke Harstad.
 • Flom og skredforebygging økes med 500 millioner til flere fylker
 • Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
 • Visit Svalbard 1,8 millioner ekstra
 • Finnmarksløpet 5 millioner
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • Midtdeler E8 Lavangsdalen 5 millioner
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
 • Anna Rogde 2 millioner
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.

Nordland

 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Forsere prosjektet med utdyping av innseilingen til Mo i Rana havn og sikre snarest mulig oppstart.
 • Forsere prosjektet med utdyping av Ballstad havn og sikre fremdrift så fort reguleringsplan for havnen er vedtatt.
 • Avvikle bompengegjelden i Bypakke Bodø.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Hålogalandsbrua.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Korgen – Bolna.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Nord-Trøndelag grense – Korgen.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger.
 • Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Lødingen.
 • Flom og skredforebygging økes med 500 millioner til flere fylker
 • Nordland kunst- og filmskole 15 studieplasser i kategori A, 3.879.000 kroner
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • E6 Helgeland Sør – to siste parseller 30 millioner
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
 • Utdyping Ballstad havn 10 millioner
 • RIBO – tiltaksplasser for unge med svak tilknytning til arbeidslivet 4 millioner
 • «Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet MS Gamle Helgeland og MS Salten
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.

Trøndelag

 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Sørge for fullfinansiering av brukerutstyret ved Maskinlaboratoriet og Konstruksjonslaboratoriet ved Ocean Space Centre i budsjettene for 2023 og 2024.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Trondheim – Stjørdal.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Vindåsliene – Korporalsbrua.
 • Avvikle bompengegjelden i Fosenpakken.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 714 Stokkhaugen – Sunde.
 • Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Stjørdal og Selbu.
 • Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • Fullverdig Klettkryss 10 millioner
 • Ny Frøyatunnel 10 millioner
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylke
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Møre og Romsdal

 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Stanse etablering av bompengeinnkreving i forbindelse med Bypakke Ålesund og erstatte udekket finansieringsbehov med statlige midler.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 659 Nordøyvegen
 • Flom og skredforebygging økes med 500 millioner, blant annet til Åkneset
 • Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter på Åndalsnes får 4 millioner ekstra
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
 • Ishavsmuseet Aarvak, Brandal 1 million
 • Tilskudd verdensarven, samlet 5 millioner
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Vestland

 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Avvikle bompengegjelden i Bypakke Bergen.
 • Avvikle bompengegjelden i E39 Svegatjørn – Rådal.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 546 Austevollsbrua.
 • Avvikle bompengegjelden i Kvammapakken.
 • avvikle bompengegjelden i Bømlopakken.
 • Avvikle bompengegjelden i Nordhordlandspakken.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua.
 • Avvikle bompengegjelden i Vossapakko.
 • Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Askøy og Bjørnafjord
 • ROS rådgivning om spiseforstyrrelser 13 millioner
 • Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
 • Ferdigprosjektering kiropraktorstudie, UiB 1 million
 • Dale Oen akademiet 2 millioner
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • TV Bra får 1 million
 • Helt med får 1 million
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring Fv 49 Tokagjelet 30 millioner
 • Statsraad Lemkuhl 2 millioner
 • Oceana forsøksprosjekt med overføring av kultur livestreamet til sykehjem, sykehus etc 3 millioner
 • Espeland fangeleir/Veten 4 millioner
 • Akvariet i Bergen flytting til Dokken 40 millioner
 • «Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet MS Sunnhordland
 • Moster Amfi 10 millioner
 • Tilskudd verdensarven, samlet 5 millioner
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Rogaland

 • Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Sikre bergingsbil til Rennfast 8 millioner kroner, i tråd med Stortingets vedtak i budsjett for 2021. Tjenesten etableres på egnet måte, om nødvendig kjøpes inn fra privat aktør i bilbergingsmarkedet.
 • Avvikle bompengegjelden i Bypakke Nord-Jæren.
 • Avvikle bompengegjelden i E39 Rogfast.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 13 Ryfast.
 • Krisestøtte Haugesund lufthavn og Torp lufthavn på til sammen 100 mill.
 • No Limitation – 3 millioner til oppstart to nye steder
 • Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
 • E134 Bakka – Solheim 50 millioner
 • Rv 42 Eigerøy 25 millioner
 • Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
 • Skredsikring Rv 13 Lovareidet – Rødsliane 30 millioner
 • Utdyping Karmsundet, Trollholmen 15 millioner
 • Triatlon Haugesund 1 million
 • «Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet MS Rogaland og MS Sandnes
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.

Agder

 • Stoppe prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Agder.
 • Avvikle bompengegjelden i E18 Tvedestrand – Arendal.
 • Avvikle bompengegjelden i E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest.
 • Tårntjeneste Gullknapp, pilotskole og dronesenter 12 mill.
 • Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Arendal, Lillesand, Lyngdal og Froland.
 • Videreføre tannhelseforsøket i Agder
 • Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på flere fylker
 • Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
 • Hopefull, Kristiansand får 2 millioner ekstra
 • Ny vei fra E18 til Arendal havn 3 millioner
 • Ny vei fra E39 Sprangereid til Lindenesnes kommune 3 millioner
 • Fullføre Listerpakken 30 millioner
 • Skredsikring ny tunnel Fv 42 i Sirdal
 • Innseiling Arendal havn 30 millioner
 • Seilskuten Sørlandet 2 millioner
 • Bakke bro 2 millioner
 • Kutter Kunstsiloen i Kristiansand med 15 millioner
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Vestfold og Telemark

 • Sikre fremdrift i InterCity-utbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.
 • Avvikle bompengegjelden i E18 Gulli – Langangen.
 • Avvikle bompengegjelden i E18 Langangen – Dørdal.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 36 Bø – Seljord.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 36 Slåttekås – Årnes.
 • Krisestøtte Torp lufthavn og Haugesund lufthavn på til sammen 100 mill.
 • Larvik havn, utbedring av Øyakrysset 50 millioner
 • Fv 353 Gassveien 75 millioner
 • Fv 305 Kodalsveien (Andebu – Sandefjord) 50 millioner
 • InterCity vestfoldbanen, økt bevilgning med 75 millioner
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.

Viken

 • Pålegge Statnett å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved fornyelse av forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smedstad i Oslo, som en del av Nettplan Oslo.
 • Forsere E134 Dagslett-Linnes når kommunedelplanene er vedtatt.
 • Overføre ansvaret for E45 - Kløfta til Nye Veier.
 • Sikre forsering av utbedring av innseilingen til Borg havn.
 • Sikre fremdrift i planleggingen av Rv 19 og forsere oppstart med full statlig finansiering.
 • Avvikle bompengegjelden i Bypakke Nedre Glomma.
 • Avvikle bompengegjelden i E134 Damåsen – Saggrenda.
 • Avvikle bompengegjelden i E16 Bjørum – Skaret.
 • Avvikle bompengegjelden i E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Gardermoen – Kolomoen.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 7 Sokna – Ørgenvika.
 • Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Enebakk og Indre Østfold
 • Videreføre tannhelseforsøket på Romerike.
 • Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på flere fylker
 • Grunnfinansiering av kulturarvskolen Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad får sammen med Hjerleid Handverksskole på Dovre totalt 8,5 millioner.
 • 75 millioner til innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet, særlig i Oslo, Sandvika og på Romerike
 • Norecopa, Veterinærinsituttet på Ås + 500.000
 • Rv 23-krysset ved Gardermoen – oppstartmidler 45 millioner
 • FV 167 Ny Røykenvei 10 millioner
 • Rv 282 Holmenbrua i Drammen 50 millioner
 • Fv 120 Enebakk/Rælingen – utbedring 5 millioner
 • Borg havn 30 millioner
 • Hjelpekilden i Moss 1 million
 • Christian Radich 2 millioner
 • Ulike forsvarsminner som Spitfire, festninger og kanoner, til sammen 15 millioner
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Oslo

 • Avvikle bompengegjelden i Oslopakke 3.
 • Pålegge Statnett å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved fornyelse av forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smedstad i Oslo, som en del av Nettplan Oslo.
 • Prioritere utbygging av E6 Oslo Øst og starte arbeidet med statlig plan for prosjektet.
 • Jobbe for at bygging av ny Røatunnel på Fv 168 blir forsert og at alternativet med lang tunnel legges til grunn.
 • Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på flere fylker
 • 75 millioner til innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet, særlig i Oslo, Sandvika og på Romerike
 • Økt avsetning til ny jernbanetunnel under Oslo 70 millioner
 • Gamle krigsskolen 40 millioner
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Innlandet

 • Sikre fremdrift i InterCity-utbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.
 • Avvikle bompengegjelden i E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo.
 • Avvikle bompengegjelden i E16 Kongsvinger – Slomarka.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Kolomoen – Moelv.
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Ringebu – Otta (strekningen Frya – Sjoa)
 • Avvikle bompengegjelden i E6 Øyer – Tretten.
 • Avvikle bompengegjelden i Fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 3/Rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet.
 • Avvikle bompengegjelden i Rv 4 Lunner grense – Jaren.
 • Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på flere fylker
 • Grunnfinansiering av kulturarvskolen Hjerleid Handverksskole på Dovre, sammen med Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad settes det av 8,5 millioner.
 • Påbegynnelse av drift av svensk-norsk politistasjon på Magnormoen 5 millioner
 • E16 Fagernes sør – Hande 50 millioner
 • Utbedring av fylkesveier for tømmertransport (bruprogrammet) 30 millioner
 • Skibladner 2 millioner
 • Ridderrennet 2 millioner
 • Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
 • 376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
 • Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og universitet.
 • Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.