Pensjonistpar

Ja til å beholde mer av pensjonen!

Økt pensjon med FrP.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som alltid har ment at det er uhørt at pensjonister som er gifte eller samboere skal få mindre i pensjon enn andre. I statsbudsjettet for 2016 sørger FrP i regjering for å få endret dette. Fra 2016 skal 650.000 pensjonister få en enklere hverdag med litt mer i pensjon. For et gift eller samboende pensjonistpar innebærer det i gjennomsnitt 8.000 kroner mer i året. Alle de andre partiene har ment det er greit at staten tar en betydelig andel av din pensjon, dersom du er så heldig å ha en ektefelle eller samboer. FrP gjennomfører valgløftet om å stoppe denne urettferdige behandlingen av pensjonistene, ved å redusere den såkalte avkortingen fra 15 til 10 prosent. Det er en god start, og de resterende 10 prosentene skal vi fortsette å arbeide for å fjerne. Gifte og samboende pensjonister har rett på den samme pensjonen som alle andre.

Pensjonistene har bygd dette landet gjennom hardt arbeid i mange år. FrP er stolt over å være det eneste partiet som tar pensjonistenes hverdag på alvor. Det å redusere avkortingen med 8.000 kroner for et par er et viktig grep. Vi er også stolte over å ha fjernet den uverdige arveavgiften, noe som gir familiemedlemmer mulighet til å motta arv etter sine kjære, uten å måtte streve med avgift til staten i en vanskelig livssituasjon.

Denne saken viser at det er forskjell på partiene. Noen mener det er rett at gifte eller samboende pensjonister skal få mindre i pensjon, FrP mener det ikke. Nå viser vi i praksis hva det vil si å stemme på FrP. Pensjonistene skal få bestemme over sitt eget liv, og ikke tape på å være gift eller samboende.

 

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om eldreomsorg