Hus

Ja til fjerning av eiendomsskatten!

Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatten bør fjernes.

Fremskrittspartiet har en fundamental tro på at folk flest kan selv bestemme best hvordan deres penger skal brukes. Derfor ønsker vi å redusere skatter og avgifter for å gi deg en bedre økonomi, som igjen gir både trygghet og frihet i hverdagen.

Vi mener at eiendomsskatten er en ren dobbelbeskatning som bør fjernes. Fremskrittspartiet har programfestet at vi vil oppheve loven om eiendomsskatt, og kommunene skal ikke kunne ha muligheten til å ta inn denne skatten. Dette er fordi eiendomsskatten er urettferdig og rammer usosialt og uavhengig av gjeldsbelastningen på boligen. Ved å effektivisere og avbyråkratisere kommunene mener vi at eiendomsskatten kan fjernes.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om eiendomsskatt

Vil kutte eiendomsskatten

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om økonomi og samferdsel

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om frihet