Eldreomsorg med FrP

Ja til enerom for alle eldre på sykehjem!

Våre kjære fortjener en verdig alderdom og eget rom på sykehjem.

Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass og enerom, eller verdige hjemmebaserte tjenester for de som ønsker å bo hjemme, i kommunen der de bor.

Kommuneøkonomien skal ikke påvirke verdigheten i eldreomsorgen

Vekslende regjeringer har lenge pekt på kommunene for å løse problemene i eldreomsorgen. Dette skaper et tilbud til de eldre som har sterk variasjon i kvalitet og bredde, avhengig av kommunens økonomi. Det er ikke kommunenes budsjetter som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp – det skal komme automatisk gjennom statlig finansiering.

Vil slippe til private aktører

Samtidig må vi tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. Det har i mange år blitt avdekket store mangler innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og i altfor stor grad har andre partier nektet private tilbydere å komme med gode tjenester på basis av politisk ideologi. Ideologi skal ikke stå i veien for gode løsninger og et varmt tilbud for eldre pleietrengende. A4-systemer bidrar ikke til en varm og verdig eldreomsorg.

Vi mener at kommunen selv, eller i samarbeid med private, må bygge ut et variert tilbud innen eldreomsorgen, både når det gjelder hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Men det er viktig at staten tar regningen, slik at ikke postadressen din avgjør hvorvidt du og dine kjære får et verdig tilbud eller ikke

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om helse og eldreomsorg