Dame i sykeseng

Ja til fritt behandlingsvalg - uten ekstra kostnad!

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha valgfrihet til å velge hvor de ønsker å bli behandlet.

Alle skal ha rett på et godt helsetilbud, og pasientens behov skal stå i sentrum. FrP vil ha fritt behandlingsvalg, slik at alle har valgfriheten til å velge hvor de ønsker å bli behandlet. Pasienter med rett til helsehjelp skal selv kunne velge hvor han eller hun vil behandles blant godkjente virksomheter – på det offentliges regning.

FrP er allerede i gang

Vi er allerede i gang med å innføre fritt behandlingsvalg innen psykisk helsevern, rusbehandling og sykehusbehandling innenfor områdene hjerte, gynekologi, øye, ortopedi, urologi, mage- og tarmsykdommer. Nå kan vi utnytte ledig kapasitet hos private. Det vil redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasientene. På nettsiden helsenorge.no vil pasientene finne informasjon om hvilke institusjoner og tjenester de kan velge mellom.

En sak mellom deg og legen din

Det skal være opp til hver enkelt å bestemme hvor man ønsker å få helsehjelp. Dette gjelder både private og offentlige institusjoner. Det er ikke opp til byråkratiet å mene hvor og hvordan du skal behandles. Det er en sak mellom deg og din lege – ingen andre. 

 

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om fritt behandlingsvalg

Enighet om fritt behandlingsvalg

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om helse og eldreomsorg