Foto: Børge Sandnes - FrP

- FrP skal svare på de utfordringene folk møter i hverdagen

Hvordan skal FrP fortsette å jobbe for en enklere hverdag? Det er tema på programkomiteens møte i dag.

FrP skal lage nytt partiprogram for perioden 2017-2021, og programkomiteen er i gang med arbeidet.

- Programkomiteen i FrP jobber nå med å skape ny politikk på morgendagens utfordringer. Derfor har vi i dag viktig dialog med 30 organisasjoner, forteller programkomiteens leder Per Sandberg.

Over 1000 innspill fra privatpersoner
Som en del av programarbeidet har FrP mottatt innspill fra både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Bare fra privatpersoner er det kommet over 1000 skriftlige innspill.

- FrP skal svare på de utfordringene folk møter i hverdagen. Derfor er det svært viktig for programkomiteen å lytte til enkeltmennesket, sier Sandberg.

Mye er allerede gjennomført
Som regjeringsparti blir stadig mer og mer av FrPs politikk gjennomført. Det setter krav til fornying av programmet.

- Samfunnet endrer seg, derfor er det viktig at vi snakker med de som vet hvor skoen trykker på alle områder. Slik skaper vi politikk for morgendagen.

Grunnlaget for interessante debatter
På programkomiteens høring diskuteres en rekke viktige temaer innen blant annet helse, samferdsel, dyrevern, næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, livssyn og rettssystemet. Dette danner grunnlaget for interessante debatter i programkomiteen når nytt program skal utmeisles.

- Det er avgjørende for oss å få faglig påfyll. Det danner grunnlag for nye ideer. Å skulle lage program uten dialog med enkeltpersoner og organisasjoner vil ikke bidra til annet enn at vi kommer i utakt med folk flest. Derfor oppfordrer jeg alle til å fremme sitt innspill, oppfordrer Per Sandberg.

Kom med dine innspill her: http://mening.frp.no/