Sykeseng

Ja til kortere helsekøer og mindre ventetid!

Fremskrittspartiet har redusert helsekøen med 10.000 personer. Vi vil fortsette arbeidet med å redusere ventetiden og gi alle lik mulighet til å få gode helsetilbud uavhengig av tykkelsen på lommeboken.

I Norge skal vi ikke oppleve at man ikke får helsehjelp på bakgrunn av manglende finansiering. Alle skal ha rett på et godt helsetilbud, og helsekøene må ned.

Helsetilbud uavhengig av lommeboken

Fremskrittspartiet vil endre helsestrukturen fundamentalt, slik at pasientene blir satt i sentrum og at absolutt alle får trygg og rask helsehjelp uavhengig av størrelsen på lommeboken. Dette vil vi gjøre gjennom innsatsbasert finansiering, som innebærer at sykehusene får finansiering ut fra hvor mange pasienter de behandler. Når noen trenger behandling, skal det automatisk komme midler til å behandle dem.

Fritt brukervalg er en rettighet alle pasienter skal ha. Det skal være opp til hver enkelt å bestemme hvor man ønsker å få helsehjelp. Dette gjelder både private og offentlige institusjoner. Det er ikke opp til byråkratiet å mene hvor og hvordan du skal behandles. Det er en sak mellom deg og din lege – ingen andre. 

Køene skal ned

Etter at helsekøene har vokst såpass mye under den rødgrønne regjeringen, er det nødvendig å reformere helsevesenet til å sette pasientene i sentrum. Høsten 2013 stod det 270.000 personer i helsekø i påvente av nødvendig hjelp. Mange må da stå i helsekø og vente på hjelp i månedsvis – kanskje årevis. Slik uverdighet skal du ikke måtte oppleve når du trenger helsehjelp i Norge.

Fremskrittspartiet i regjering har allerede fått ned helsekøene med 10.000 personer. Dette er et godt steg i riktig retning, og viser at helsekøene går nedover når vår politikk blir satt til verks.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om helse og eldreomsorg