Familie på kjøkkenet

Mitt liv, mitt valg

Ja til å styre egen hverdag uten unødig regulering og byråkrati! Fremskrittspartiet vil kutte byråkratiet og effektivisere offentlig sektor.

Det er innført en egen reform for å kutte byråkratiet og effektivisere offentlig sektor. Det frigjør 1,5 til 2 milliarder kroner hvert eneste år. Det er et mål for FrP å kutte byråkrati for å bruke ressursene på de viktige oppgavene, som for eksempel verdiskaping, infrastruktur og gode helse- og omsorgstjenester.

Dagens offentlige Norge er ikke effektivt organisert. Det er altfor mange enheter, seksjoner og byråkratiske systemer som hindrer folk flest i å styre deres hverdag. Vi ønsker å fjerne fylkeskommunen, som er et fordyrende og unødvendig mellomledd innenfor offentlig tjenesteproduksjon. I tillegg vil Fremskrittspartiet flytte mye av beslutningsmyndigheten tilbake til folks nærmiljø gjennom kommunene. Det skal ikke være politikere og byråkrater som skal detaljstyre folks hverdag. 

Så langt har FrP i regjering sørget for å stoppe veksten i antall ansatte i departementene. Finansdepartementets driftsbudsjett er redusert med 3 prosent og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har redusert antall årsverk. Vi har også satt strenge krav til NAV om å sette brukerne i sentrum, fjernet skjemaer og redusert saksbehandlingstiden.

Ved å redusere unødvendig byråkrati kan vi styrke det norske næringslivet. I dag tynges næringsdrivende med offentlige rapporteringskrav som koster dem 54 milliarder kroner årlig. Dette er ressurser bedriftene kunne brukt på å ansette flere folk ved å investere i verdiskapning og produksjon.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om byråkrati og frihet