Bygningsarbeid hjemme

Ja til forenkling av plan- og bygningsloven!

Fremskrittspartiet vil ha en ja holdning og mindre byråkrati i din kommune, slik at du får mer frihet og en enklere hverdag.

Den private eiendomsretten står sterkt i Fremskrittspartiet. Vi vil ha en ja-holdning i plan- og byggesaker, slik at du får mer frihet og en enklere hverdag.
Det skal ikke være politikere og byråkrater som skal detaljstyre folks hverdag.

Forenkler loven

Fremskrittspartiet har allerede forenklet plan- og bygningsloven, noe som kommer både dem som eier eiendom, og dem som bruker offentlige tjenester til gode. For eksempel kan du bygge garasje på inntil 50 kvm uten å varsle kommune eller nabo. Dette er små ting som sparer kommunene for store summer hvert år. Dermed kan kommunene bruke penger på andre viktige områder, som skole og helsetjenester.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om frihet