Kvinnelig student som smiler

Ja til studentboligsatsing!

Fremskrittspartiet bygger rekordmange studentboliger for å gi deg som er student en enklere hverdag!

Fremskrittspartiet sin satsing på flere studentboliger og økte stipender betyr en enklere hverdag og bedre økonomi for studenter over hele landet!

Bygger flere studentboliger

Vansker med å finne studentbolig fører til at mange studenter rett og slett ikke finner seg et ønskelig sted å bo, og må ta til takke med å bo langt unna studiested. Det kan blant annet gjøre det vanskeligere å kombinere studier og jobb.

Regjeringen ga sammen med KrF og Venstre i statsbudsjettet for 2015 tilskudd til bygging av 2.000 nye studentboliger. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet under den rødgrønne regjeringen.

Øker stipendene

Grunnstipendet på videregående behovsprøves i større grad, slik at de som virkelig trenger denne stipendordningen får vesentlig mer, mens de som ikke trenger det får mindre.

I regjering har vi også lyttet til studentorganisasjonene og sikret at studenter får støtte for det første året på bachelorstudium i for eksempel USA. I tillegg har vi innført valutajustering av støtten. Dette er noe organisasjonene har bedt om lenge, og det gjør det mulig for langt flere å skaffe seg verdifull og allsidig utdanning fra utlandet.  

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om studentboliger og studiestøtte

Rekordmange studentboliger

Tidenes studentboligsatsning

Superlav studielånsrente med FrP

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om skole og utdanning