Barn på skoleveien

Ja til tryggere skoleveier!

Fremskrittspartiet prioriterer utbygging av gang- og sykkelstier langs skoleveier.

Skolebarna våre skal kunne ferdes trygt på vei til og fra skolen. Vi vil gjøre veiene bedre og tryggere!

Satser på sykkelveier tilknyttet skolene

FrP satser stort på å redusere vedlikeholdsetterslepet på veiene. Vi ønsker trygge skoleveier og en storsatsing på vei og jernbane for å sikre at vi er rustet for fremtiden med en infrastruktur som gjør hverdagen enkel for både store og små. Det er essensielt for oss at utbygging av sykkelveier skjer med hovedprioritet knyttet til skoleveier.

I 2014 og foreløpig for 2015 vises det en betydelig nedgang i antallet alvorlige ulykker på veiene. Dette er en god utvikling som viser at det å satse på bedre veier og godt vedlikehold gir gode trafikksikkerhetsresultater.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om tryggere skoleveier

FrP sørger for tryggere skoleveier

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om økonomi og samferdsel