Høyspentmast. Illustrasjonsfoto.

Sannheten om ACER og EUs tredje energimarkedspakke

Å si ja til EUs tredje energimarkedspakke og ACER betyr ikke at Norge skal gi fra seg styringsretten over norsk vannkraft til EU.

Norge skal beholde kontroll og suverenitet over vår vannkraft. Vi skal sikre at vårt næringsliv og norske strømkunder nyter godt av våre naturressurser. Det er ikke riktig at arvesølvet skal forvaltes av EU. FrP jobber for å sikre lave og forutsigbare strømpriser. Vi vil at norsk industri skal foredle mer av kraften nasjonalt. Derfor støtter vi opp om Hydro når de vil bygge verdens mest moderne aluminiumsverk på Karmøy. Derfor har vi kraftig forbedret rammebetingelsene fra datasentre, som er store strømforbrukere.

I mange tiår har Norge hatt et godt samarbeid med våre nordiske naboer om kraftsystemet. Det har vært viktig for å sikre god forsyningssikkerhet og hindre at feil i kraftsystemet i et land slår ut kraftsystemene i naboland. Vi tror ingen har opplevd at verken Sverige, Finland eller Danmark har styrt over Norge som følge av det samarbeidet.

Når EU nå ønsker tettere samarbeid gjennom Acer, så er det samme tanke som ligger til grunn. Det er opprettet for å sikre bedre koordinering mellom EU-land og energimyndigheter. ACER er ikke en lovgivende myndighet og kan ikke fatte bindende vedtak for Norge. Eierskap og selvråderett beholdes i Norge, men landene skal altså samarbeide om problemløsning.

Selv om Norge tilknyttes ACER er det fortsatt norske myndigheter som bestemmer over Norges energiressurser. ACER er ikke en lovgivende myndighet og kan ikke fatte bindende vedtak for Norge. Norge skal fortsatt fatte sine egne beslutninger om produksjonsanlegg, strømnett og eventuelle utenlandskabler.