Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Fremskrittspartiet samler inn og bruker personopplysninger. Fremskrittspartiet, ved generalsekretæren, er ansvarlig for partiets behandling av personopplysninger.

FrPs medlemsregister

Fremskrittspartiet er en medlemsorganisasjon, og gjennom medlemsavtalen registrerer vi følgende informasjon om medlemmer:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • Kjønn
  • E-post
  • Hvorvidt det er andre medlemmer i husstanden
  • Innmeldingsdato
  • Kontingentstatus
  • Kursdeltakelse

Denne informasjonen samles inn for å identifisere medlemmer, for å komme i kontakt med medlemmer og for å plassere medlemmer i riktig kategori. Eksempelvis er det redusert kontingent for ungdom og seniorer, samt for husstandsmedlemmer.

For medlemmer som har, eller har hatt tillitsverv i Fremskrittspartiet og folkevalgte verv på vegne av Fremskrittspartiet, så samles det også inn informasjon knyttet til disse vervene. Denne informasjonen er synlig på "Min side", hvor alle medlemmer har tilgang. Der kan medlemmer også redigere egen personalia.


Medlemmer får gjennom medlemsavtalen tilsendt nyhetsbrev, kontingentkrav og annen informasjon fra Fremskrittspartiet. Hvert nyhetsbrev inneholder en mulighet til å melde seg av, dersom man ikke ønsker å motta nyhetsbrevene.

Groupcare A/S i Danmark er databehandler og leverandør av FrPs medlemsregister.
Telecomputing er vår leverandør av interne IT-tjenester.

Deltakelse i forskningsprosjekter

FrP kan unntaksvis, og etter konkret søknad fra en registrert forskningsinstitusjon, delta i brede, anonymiserte forskningsprosjekter der forskere får tilgang på anonymisert medlemsinformasjon. FrP deltar ikke i undersøkelser der personvernhensyn ikke er avklart, godkjent og redegjort for på forhånd.

Behandling av personopplysninger på www.frp.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Fremskrittspartiets behandling av personopplysninger på frp.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger, men det er en forutsetning, eksempelvis for å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

FrP samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.frp.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Tibe Drammen er Fremskrittspartiets databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Informasjonskapsler

FrP benytter Sitecore som webløsning, og bruker cookies for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønster til våre besøkende. Les mer om vår bruk av cookies.


Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De fleste nettsteder benytter i dag cookies for å samle informasjon. Ved å sette en cookie kan vi samle informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre.

Som bruker av frp.no får du forespørsel om å samtykke i at vi benytter cookies.
De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke godta bruk av cookies kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt.

Informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker, og vil heller ikke bli delt med tredjepart.

Du kan selv slette cookies i din nettleser. Du finner gjennomgang av dette hos Nettvett: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. Nettvett.no er en side drevet på bestilling fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Google Analytics

Fremskrittspartiet benytter Google Analytics, et verktøy for statistikk og analyse av hvilke websider som besøkes på www.frp.no. Funksjonalitet for å anonymisere IP-adressen til besøkende er aktivert. Informasjon om dette finnes på denne websiden: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en 


Informasjonen som samles inn via Google Analytics er underlagt Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no. Henvendelser om Googles retningslinjer må rettes til dem. 


Facebook Pixel

Fremskrittspartiet har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier (primært på Facebook per dags dato).  Facebook er den største og mest aktive av våre sosiale kanaler. For å bedre samspillet mellom Facebook og frp.no har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av våre nettsider og Facebook. 
Vi bruker dataen som samles inn av denne pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til de som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, gå til Facebook sin informasjon om informasjonskapsler og annen lagringsteknologi.


Nyhetsbrev

Fremskrittspartiet sender nyhetsbrev jevnlig via e-post. Medlemmer får nyhetsbrevet automatisk, men kan velge å ikke motta det. For å abonnere på nyhetsbrev når du ikke er medlem må du registrere en e-postadresse. Vår databehandler for nyhetsbrev er Apsis. Du kan lese hvordan Apsis behandler data her (engelsk): https://www.apsis.com/blog/qa-gdpr

Spørreundersøkelser

Fremskrittspartiet bruker Survey Monkey til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Fremskrittspartiet vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Du kan lese mer om deres databehandling her: https://no.surveymonkey.com/mp/gdpr/

E-post

Fremskrittspartiet medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Sosiale medier

FrP har profiler på flere sosiale medier. Det er brukervilkårene hos de ulike sosiale mediene som avgjør hvordan de behandler data eller digitale spor du eventuelt legger igjen. FrP har ingen påvirkning på brukervilkårene. Henvendelser om brukervilkår på sosiale medier må rettes til selskapene som leverer plattformen.

Gaver til FrP

FrP er etter Partiloven pliktig til å identifisere navn og bostedskommune på personer som gir oss penger eller andre gaver over visse beløp. Du kan lese mer om regelverket rundt å gi gaver til norske partier i partiloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102#KAPITTEL_4

Arrangementer i Fremskrittspartiets regi

Når du melder deg på kurs og konferanser lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon. Fremskrittspartiet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å administrere påmelding fra deltakere på kurs i regi av Fremskrittspartiet.

Kamera i porttelefon

Ved inngangsdørene Fremskrittspartiet er det montert kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka.

Personvernombudsordningen

FrP har opprettet personvernombud for å styrke vårt arbeid med personvern internt i FrP. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Fremskrittspartiet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne erklæringen ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Fremskrittspartiets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, og kan også kreve dem rettet og eller slettet.

Du kan klage på hvordan FrP behandler dine opplysninger til Datatilsynet. Deres e-post er: postkasse@datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

E-post: frp@frp.no
Fremskrittspartiet
Karl Johans Gate 25
0159 OSLO
Tlf: 23 13 54 00
Faks: 23 13 54 01