Ja til assistert befruktning for enslige

Fremskrittspartiet vil åpne for at enslige også skal kunne benytte seg av assistert befruktning.

Hvert år fødes det cirka 60 000 barn i Norge, hvorav tre til fire prosent av dem er født ved hjelp av assistert befruktning. Dagens lovtekst om assistert befruktning sier at det kun er gifte eller samboere i ekteskapslignende forhold som kan få tilbudet om assistert befruktning. Dette gjelder også homofile par. De som derimot ikke har det samme tilbudet er enslige.

Familien er en de viktigste byggesteinene i samfunnet og det må være rom for flere ulike samlivs- og familieformer. Så lenge man alltid tar hensyn til barnets beste ønsker Fremskrittspartiet å åpne for at også enslige skal kunne benytte seg av assistert befruktning.

Samfunnet beveger seg fremover og per dags dato er Norge det eneste av de nordiske landene som fortsatt har et forbud mot at enslige skal kunne få barn gjennom assistert befruktning. Fremskrittspartiet bør være de som går i front for å sikre at også enslige kan få muligheten til å få biologiske barn.

I Fremskrittspartiets partiprogram står det følgende: «Fremskrittspartiet har en positiv holdning til mulighetene som åpner seg ved forskning og bruk av gen- og bioteknologi. Vi mener derfor at Norge ikke skal ha en strengere regulering enn andre land det er naturlig å sammenlikne oss med.» Når Stortingsgruppen skal ta stilling til bioteknologispørsmål etter landsmøtet bør det bli et ja til assistert befruktning for enslige fra FrP.

Det at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning for enslige betyr ikke at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger. Det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning for enslige oppheves, slik at den enkelte kan velge å benytte seg av denne muligheten, uten at det er et forbud i veien.

Fremskrittspartiet vil åpne for at enslige også skal kunne benytte seg av assistert befruktning.