Kommunen er til for innbyggerne

Fremskrittspartiet ønsker JA-kommuner som er til for innbyggerne, ikke omvendt. Kommunene skal være pådriver og ressurs for innbyggerne, ikke en bremsekloss. Vi vil fjerne forbud, påbud, reguleringer og byråkrati.

Det er mer effektivt å løse oppgaver nært folk gjennom lokaldemokratiet i kommunene, enn at alt skal detaljstyres fra regjering, storting, fylkeskommunen eller statlige byråkrater.

Mer frihet til lokalsamfunn

Et sterkt lokalt folkestyre gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag. Statlig detaljstyring og byråkrati må kuttes. Makt og myndighet må gis til de folkevalgte nærmest mulig innbyggerne. Fremskrittspartiet vil fjerne Statsforvalteren og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker. Dette er et eksempel på at staten i alt for stor grad detaljstyrer kommunene.

Visste du at ved å legge ned statsforvalteren flyttes makt fra staten til kommunene? På den måten styrker vi lokaldemokratiet og legger til rette for forenklede byggeprosesser og mer verdiskapning .

Mindre eiendomsskatt

Fremskrittspartiet mener at enkeltmennesker skal styre over eget liv og vil begrense det offentliges makt og mulighet til å skattlegge. Vi ønsker å avskaffe boplikten og fjerne kommunens mulighet til å kreve inn eiendomsskatt på hus og hytter.

Vi har fått Stortinget med på å vedta at den maksimale satsen for bolig- og fritidseiendom skal reduseres fra sju promille i 2013 til fire promille. Vi forventer at husstander får nyte godt av disse skattekuttene. Fremskrittspartiet har i tillegg fått fjernet eiendomsskatten på maskiner, den såkalte «maskinskatten». Dette er bra for næringslivet.

Fremskrittspartiet har sørget for gode økonomiske rammer for kommune-Norge og vil fortsatt prioritere dette. Kommunene bør primært få sine inntekter gjennom skatt fra innbyggerne og en andel av verdiskapningen, slik som havbruksinntekter, fremfor overføringer fra staten.

Legg ned fylkeskommunen og fjern statsforvalteren

Fremskrittspartiet mener at Norge kan klare seg med to administrative nivåer - stat og kommuner. Fylkeskommunen er et fordyrende mellomledd uten særlig legitimitet fra innbyggerne. Oppgavene fylkeskommunen i dag løser kan flyttes til kommunene, de private eller staten der det er mest hensiktsmessig.

Likedan har statsforvalterne flere oppgaver som kommunene kan løse selv. Fremskrittspartiet foreslår derfor å fjerne statsforvalteren, som tidligere het fylkesmannen, og gi mer makt til lokaldemokratiet. Vi vil overføre midler til kommunesektoren for å løse de oppgavene statsforvalterne har i dag.

Visste du at å legge ned fylkeskommunen vil føre til en innsparing på 4 milliarder kroner?

Mer næringsutvikling i distriktene

Distriktspolitikk handler ofte om at distriktene kappes om overføringer fra staten. Fremskrittspartiets distriktspolitikk handler om at distriktene må lov til å utnytte sine fortrinn til næringsutvikling og på den måten bli attraktive. Staten må legge forholdene til rette med infrastruktur. Vi foreslår å øke veibudsjettet med flere milliarder kroner, noe som vil være viktige bidrag til distriktspolitikken.

Fremskrittspartiets forslag om å redusere avgifter vil også være bedre for distriktene, enn regjerings forslag om store skatteøkninger for næringsliv og kystkommuner. Dette er distriktsfiendtlig politikk.

Mange små butikker ute i distriktene sliter i dag, og risikerer å måtte stenge ned fordi inntjeningen ikke står i stil med utgifter grunnet ekstreme strømpriser. Fremskrittspartiet foreslår at ingen skal betale mer enn 50 øre/kWt for strømmen. Med en slik ordning vil småbutikkene kunne holde åpent og folk vil ha et tilbud i nærheten av der de bor.

Redusert pengebruk på regjeringskvartalet

Utvikling av nytt regjeringskvartal har vært en lang og vanskelig prosess der sikkerhet har vært viktig. Fremskrittspartiet er opptatt av en ryddig prosess og nøktern pengebruk i slike store prosjekter. Vi mener at kostnaden for det nye regjeringskvartalet er for høy, og at det må gås en ekstra runde for å få til bedre løsninger og redusere bruken av skattebetalernes penger på prosjektet.

Private aktører er viktig for gode tjenester

Fremskrittspartiet ønsker et mangfold av aktører som leverer offentlig finansierte tjenester til innbyggerne. Dette er gode tilbud som gir valgfrihet, blant annet i eldreomsorgen, helsevesenet og barnehager. Private sikrer full barnehagedekning, samtidig som det gir foreldre mer frihet til å velge. Vi er mot regjeringens undergraving av private tilbud.

Kommune-/fylkessektoren 1 334 400
Utleieboliger, og forsøk med nye boligmodeller 69 400 000
Heis og tilstandsvurdering 50 000 000
Økt tilskudd til pensjonskostnader barnehager, 500 mill direkte reversering av kutt, 185 ytterligere kompensasjon for private barnehagers reelle pensjonskostnader 685 000 000
Økt tilskudd kommuner for overtagelse av oppgavene til statsforvalteren 30 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.