Kvalitet, valgfrihet og verdiskapning

En god utdanningssektor er avgjørende for å utvikle morgendagens talenter og arbeidskraft. Det er disse som skal sikre morgendagens velferdssamfunn og verdiskaping.

Det er det offentliges ansvar å legge til rette for kvalitet og mangfold i utdanningen – fra barnehage til universitet. Når folk kan velge selv hva som er best for dem, fører dette til bedre kvalitet på tilbudet. Det er derfor ødeleggende når regjeringen angriper private aktører. Det går ut over folks valgfrihet og det går utover kvaliteten. For Fremskrittspartiet er det ikke viktig hvem som leverer tjenesten – om det er privat eller offentlig. Vi er opptatte av kvalitet og av friheten til å velge selv.

Sikrer de private barnehagene

Regjeringen kutter i pensjonstilskuddet for å få færre private barnehager. Fremskrittspartiet mener de private barnehagene er viktige. Det store mangfoldet - små og store, kommersielle og ideelle – gir foreldre stor valgfrihet. Disse barnehagene står for omtrent halvparten av barnehagetilbudet nasjonalt, og har i snitt høyere tilfredshet og lavere sykefravær enn offentlige. De krever også mindre tilskudd fra kommunene enn kommunale barnehager, og slik spares skattebetalerne for flere milliarder kroner hvert år.

Fremskrittspartiet vil at private barnehager skal likebehandles med offentlige, og foreslår å bevilge 685 millioner til å reversere kuttene i pensjonskostnadene for private barnehager.

Visste du at private barnehager ikke får dekket sine pensjonskostnader? Fremskrittspartiet vil gi 685 millioner kroner til private barnehager for å sikre likebehandling av ideelle, kommunale og private barnehager

Verdens beste skole

Norske barn har krav på å få verdens beste undervisning, tilpasset den enkelte elevs nivå. For å få til dette vil Fremskrittspartiet ta i bruk verktøy slik som nasjonale prøver for å måle fremgang og kvalitet. Skolen må være fleksibel og åpen, og ha stort rom for tilpassede, lokale løsninger. Gode tiltak som gir mangfold og kvalitet skal styrkes.

Pandemien var svært forstyrrende for utdanningsløpet til norske elever. Den ble etterfulgt av en langvarig lærerstreik. Det er viktig å følge opp de elevene som opplever særskilte utfordringer som følge av dette, og fokusere på å tette de kunnskapshullene som har oppstått i den generelle opplæringen. FrP mener derfor at de store summene som det offentlige har spart på Kvalitet, valgfrihet og verdiskapning Utdanning lærerlønninger under streiken må beholdes i skoleverket og investeres i økt aktivitet og kvalitet i skolen.

Utdanning til arbeid

Elever og studenter må gis mulighet til å velge utdanninger som gir dem arbeid som bidrar til verdiskapingen i samfunnet. Fremskrittspartiet mener det er behov for mer markeds- og verdiskapingsrettet utdanning. Mange bedrifter sliter med å få tak i med yrkesfaglig kompetanse, og fylkene prioriterer ikke disse utdanningstilbudene. Fremskrittspartiet vil styrke yrkesfaglinjene, og foreslår derfor midler til 1500 flere fagskoleplasser.

Fremskrittspartiet mener at finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må endres slik at arbeidsmarkedets behov og jobb etter studiet vektlegges mer. Universiteter, høgskoler, fagskoler, regioner, kommuner og næringslivet må samarbeide om å tilby studenter skoleplasser som fører til verdiskapende og relevant arbeid.

Visste du at regjeringens forslag om å redusere stipendandelen til studenter som studerer utenfor Norden vil føre til økt gjeld for utenlandsstudenter? Fremskrittspartiet er mot dette .

Bedre økonomi for studentene

Den kraftige prisøkningen har gjort en allerede stram studentøkonomi enda verre. Fremskrittspartiet foreslår å øke studiestøtten til 1,5 G over fire år. Vi vil knytte støtten til grunnbeløpet i folketrygden, slik at den oppjusteres hvert år.

Regjeringen har foreslått å redusere stipendandelen for norske studenter som studerer og betaler skolepenger i utlandet. Dette vil øke kostnaden for å studere i utlandet betraktelig. Fremskrittspartiet mener at dette skaper et sosialt skille. Det er de studentene med best økonomi eller rikeste foreldre som får studere i utlandet. Vi mener at staten må legge til rette for like muligheter for alle nordmenn, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Fremskrittspartiet går derfor mot regjeringens foreslåtte kutt i stipendandelen.

Visste du at basisstøtten studentene får fra Lånekassen i dag er på 123 .519 kroner . FrP vil knytte den til grunnbeløpet i folketrygden og øke den til 1,5 G over fire år . Når opptrappingen er gjennomført vil den enkelte student ha om lag 2 500 kroner mer å rutte med hver studiemåned

Utdanning 410 500 000
Reversering av kutt til skoler som gir yrkesrettet opplæring 10 300 000
Reversering av kutt i toppidrettstilskuddet 1 700 000
Reversering av kutt i støtte til oppfølging av elever som reiser på utveksling 2 200 000
Toårige fagskoleplasser 1500 30 000 000
Studiestøtte, fireårig opptrapping til 1.5G 256 200 000
Borteboerstipend VGS 57 300 000
Utstyrstipend VGS yrkesfag 50 100 000
Viderutdanning av sykepleiere og biomedisin, henholdsvis 33 og 10 plasser 2 700 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.