© Håkon Rusdal

Helse og omsorg

Bedre helsetjenester for flere

Fremskrittspartiet vil sikre gode, trygge og raske helsetjenester. Folk skal ha tillit til at de får hjelp når de trenger det, uten å måtte betale fra egen lomme.

I Fremskrittspartiets alternativ til revidert budsjett prioriterer vi et løft i eldreomsorgen, kutt i helsekøene, øremerking av midler til frivillige organisasjoner, flere døgnplasser i psykiatrien og norsk produksjon av smittevernutstyr.

– Alle har ulike utgangspunkt og behov. Et mangfoldig tilbud som er tilpasset hver enkelt, er nøkkelen til en god helsetjeneste. Et mangfoldig tilbud som er tilpasset hver enkelt, er nøkkelen til en god helsetjeneste, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.

En verdig eldreomsorg

Det siste året har dessverre vist at vi har store utfordringer i eldreomsorgen. Fremskrittspartiet har lenge stått alene i kampen for å sikre trygg og verdig omsorg for våre eldre.

– Vi legger inn penger til å opprettholde eldreombudet som regjeringen legger ned. De eldre fortjener en egen vaktbikkje som kan sikre at deres rettigheter ivaretas, sier Hoksrud.

I tillegg vil Fremskrittspartiet øke bevilgningene med 500 millioner til styrking av eldreomsorgen gjennom en egen ernæringspakke og aktivitetstilskudd, samt 300 millioner i investeringstilskudd for rehabilitering og bygging av sykehjemskjøkken.

Kutt helsekøene

Samtidig som nærmere 250.000 nordmenn står i offentlig helsekø, sier private aktører at de kan utføre 300.000 flere behandlinger hvert år.

– Fremskrittspartiet mener vi må ta i bruk all ledig kapasitet, enten den er offentlig eller privat, og foreslår 300 millioner kroner til å inngå behandlingsavtaler med private tilbydere, sier Hoksrud.

Støtte til frivillige

Frivilligheten spiller en viktig og sentral rolle i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen har gått vekk fra øremerkede tilskudd, og har heller opprettet en søkbar pott. Dette skaper stor uforutsigbarhet for organisasjonene som nå ikke lenger vet om de får støtte eller ikke.

– Vi foreslår å gi 15 millioner kroner til Mental Helses hjelpetelefon og gir 40 millioner kroner ekstra i øremerkede midler. I tillegg foreslår vi en søkbar pott på 25 millioner kroner til lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Satsting på rus og psykiatri

Det har vært stor økning i behandlingskøene for rus og psykiatri, særlig for barn og unge siden regjeringsskiftet i 2021. Det betaler de sykeste prisen for, som ikke får den hjelpen og tryggheten de trenger.

– Mange psykisk syke ender opp som svingdørspasienter, uten å få en behandling som bidrar til at de blir friske.  Fremskrittspartiet vil derfor øremerke midler til flere døgnplasser i psykiatrien, sier Hoksrud.

Nye medisiner

Norge er fortsatt en sinke når det kommer til å ta i bruk nye medisiner for norske pasienter. Med dagens system dør syke fordi de ikke har tilgang på medisiner som kunne reddet eller forlenget livene deres. Mange lever med store smerter helt unødvendig.

– Fremskrittspartiet mener Beslutningsforum for nye medisiner vektlegger pris for høyt når medisiner skal godkjennes, og helsegevinstene for pasientene undervurderes. Vi foreslår derfor å øremerke midler til kjøp av nye legemidler til pasienter med sjeldne diagnoser, samt styrking av Legemiddelverket for å sikre raskere metodevurderinger av legemidler.

Fremskrittspartiet vil også prioritere økte bevilgninger til utvidelse av antallet intensivplasser.

Prioriterer smittevern

Pandemien viste hvor sårbare Norge er i møte med en omfattende epidemi eller helsekrise. Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre norsk produksjon av smittevernutstyr, og foreslår å sette av midler for å inngå avtaler med norske produsenter av smittevernutstyr.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.