Samferdsel

Bedre og tryggere veier

Gode og trafikksikre veier bygger Norge for fremtiden. Fremskrittspartiet mener det bør igangsettes flere prosjekter, samtidig som vi vil styrke arbeidet med vedlikehold fordi bedre veier gir økt trygghet og sikkerhet.

Vil utbedre riks- og fylkesveier

Mange riks- og fylkesveier som har stor regional betydning, kan med små investeringer gjøres både mer trafikksikre og effektive. Ofte kan mindre utbedringer av delstrekninger gi muligheter for økning av både gjennomsnittshastighet og sikkerhet.

– Fremskrittspartiet vil raskest mulig oppgradere flere veier som er viktige i de ulike regionene og dermed også styrke trafikksikkerheten. Derfor foreslår Fremskrittspartiet i revidert budsjett å øke bevilgningene til modernisering og utbedring av riks- og fylkesveier med 250 millioner kroner, sier transportpolitisk talsperson Frank Sve.

Selskapet Nye Veier AS ble etablert på initiativ fra Fremskrittspartiet og har bidratt til rask utbygging av nye og bedre veier i Norge. Trafikkfarlige strekninger med for lav kapasitet på E18, E39 og E6 har raskt og effektivt blitt erstattet med ny, trafikksikker og effektiv firefelts standard.

– Fremskrittspartiet vil at Nye Veier raskt skal kunne gå i gang med flere utbedringsprosjekter og foreslår derfor å øke bevilgningen til Nye Veier AS med 250 millioner i revidert budsjett, sier Sve.

Styrker vedlikeholdet

Vedlikeholdsetterslepet på veinettet er enormt, og er en stor utfordring for trafikksikkerheten. Bare på riksveier er vedlikeholdsetterslepet på rundt 38 milliarder kroner. I Fremskrittspartiets regjeringstid ble vedlikeholdsetterslepet på riksveier redusert for første gang på mange år. Under den rødgrønne regjeringen ser vi nok en gang at bevilgningsnivået i revidert nasjonalbudsjett ikke er tilstrekkelig for å unngå ytterligere forfall.

– Det er uholdbart at regjeringen legger opp til å øke etterslepet på vedlikehold. Derfor foreslår Fremskrittspartiet en ekstrabevilgning til vedlikehold av riksveier på 250 millioner kroner i år, som vil medføre at etterslepet reduseres fremfor å øke, sier Sve.

Tilstanden på fylkesveiene oppleves mange steder som dramatisk. Dette er et betydelig trafikksikkerhetsproblem og bidrar til mange alvorlige ulykker. Det er fylkeskommunene selv som må ta et hovedansvar for å prioritere veivedlikehold og med dette trafikksikkerheten.

– Når staten er rikere enn noen gang, bør staten bidra med mer til vedlikehold av fylkesveiene. Fremskrittspartiet foreslår å øke tilskuddene til fylkesveier med 250 millioner kroner, sier Sve.

Trygge skoleveier

Fremskrittspartiet vil ha raskere fremdrift i arbeidet med trygge skoleveier. Tryggheten for barna våre i trafikken er den mest sentrale delen av trafikksikkerhetsarbeidet.

– Fremskrittspartiet vil øremerke et statlig bidrag til utbygging av trygge skoleveier med 200 millioner kroner i år, som kommunene kan søke støtte fra når de selv prioriterer prosjekter med å trygge skoleveier, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen.

Styrker jernbanebudsjettet

Det skjer mange driftsavbrudd og forsinkelser som svekker toget som transportalternativ for både person- og godstransport. Regjeringens budsjettforslag vil øke forfallet på jernbanen med 1,2 milliarder i 2023 til 26,3 milliarder.

– Fremskrittspartiet mener det er uheldig at regjeringen vil tappe samferdselssektoren for penger samtidig som forfallet på infrastrukturen øker og foreslår derfor å styrke vedlikeholdet på jernbanen ved å sette av 200 millioner kroner for å starte en prosess med å redusere forfallet og i tillegg bygge ned vedlikeholdsetterslepet, sier Stordalen.

Han trekker frem viktigheten av fremdrift for Intercityprosjektet på Vestfoldbanen, hvor det tidligere har vært satt av midler til prosjektering av dobbeltspor på strekningen Sandefjord-Stokke, som regjeringen velger å ikke videreføre.

– En etablering av denne dobbeltsporparsellen vil gi grunnlag for langt flere tog og er viktig for både Vestfold og Telemark. Fremskrittspartiet foreslår derfor å bevilge 50 millioner kroner øremerket til planlegging av utbygging på strekningen Stokke-Sandefjord, sier Stordalen.

Stadt skipstunnel

Regjeringen vil stoppe prosjektet i påvente av nye kostnadsberegninger. Fremskrittspartiet mener arbeidene skal fortsette slik at utbyggingen av Stadt skipstunnel kan holde tidsplanen.

– Bygging av Stadt skipstunnel er viktig for hele Vestlandet og byggingen må komme i gang snarest. De forberedende arbeidene er i gang, men regjeringen vil stoppe prosjektet i påvente av nye kostnadsberegninger. Fremskrittspartiet mener arbeidene skal fortsette slik at utbyggingen av Stadt skipstunnel kan holde tidsplanen, sier Frank Sve.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.