Eldre mann i ytterjakke og sixpence, smiler på en balkong. Foto.
© Colourbox

Helse og omsorg

Eldre skal kunne velge selv

Norge skal ha en varm og verdig eldreomsorg, der de eldre kan bestemme over sin egen hverdag.

89 år gamle Martha har alltid ønsket å leve godt og lenge. Hun har kanskje tatt det for gitt at i rike Norge er ikke dette noen sak. Helt til det ble hennes tur. Den friske kroppen har gitt opp, gjerne litt for tidlig, og sykehjemmet har ikke helt fått budsjettet på sin side. De siste årene i livets solnedgang kan føles ugjestmilde og urettferdige for Martha. Det var da ikke slik det skulle ende..?

Du skal trives på dine eldre dager. © Colourbox

Kvalitet, valgfrihet og livsglede

Fremskrittspartiet vil at du skal trives på dine eldre dager. Alderdommen skal være belønningen for innsatsen tidligere i livet. Det skal være kronen på livets verk. Vi skal ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede. Det skal være nok sykehjemsplasser til alle som trenger det, og folk skal selv velge hvor de ønsker å få hjelp og hvem de ønsker å få den av.

Våre kjære eldre skal få like mye kjærlighet og omtanke som de fikk helt i begynnelsen av livet. Det er først da Martha vil føle at hun fikk en verdig alderdom. Eldreomsorg. Det ligger i navnet.

Fremskrittspartiet vil:

 • Innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene
 • Sikre flere sykehjemsplasser og utbygging av Omsorg+ til eldre som er for friske til sykehjem, men som føler seg utrygge hjemme
 • Gi staten finansieringsansvar for omsorgstjenester, og brukerne valgfrihet til å velge leverandør av dem
 • Ha større fokus på kvalitet og innhold i eldreomsorgen, enn hvem som leverer tjenesten
 • Innføre nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse for alle sykehjem
 • Innføre bruker- og pårørendeutvalg i kommunen for omsorgstjenester
 • Innføre plikt for ansatte i omsorgssektoren om å ha gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet og norsk språktest
 • Gi tilsynsmyndighetene mandat til å iverksette sanksjoner overfor institusjoner som ikke leverer på kvalitetskrav, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat
 • Legge til rette for full åpenhet omkring kvalitet og avvik på sykehjem
 • Bekjempe underernæring og få flere kjøkken tilbake på sykehjem
 • Organisere mulighet for hjemmeboende eldre til å kjøpe mat
 • Bekjempe ensomhet blant eldre og involvere frivillige organisasjoner, og bruke frivillighetssentralene som møtested for eldre ensomme

Leve hele livet

FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet.

Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den.

FrP-gjennomslag:

 • Eget eldreombud som sikrer at eldre får det de har krav på
 • Statlig finansiert eldreomsorg. Seks kommuner har siden mai 2016 deltatt i et prosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenester. Forsøksprosjektet er utvidet til å vare ute 2022, og fra 2021 utvides forsøket med 6 nye kommuner. Du skal få like god omsorg uansett hvor i landet du bor.
 • 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre i krisepakke i forbindelse med pandemien

Fritt brukervalg

Det er dessverre få norske kommuner som lar de eldre og deres pårørende velge sykehjem og hjemmehjelp selv. Fritt brukervalg handler om at eldre hjelpetrengende mennesker selv kan velge hvilken aktør som skal levere hjemmesykepleie til dem, om det er offentlig eller privat. Kommunene skal fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.

Kvalitet, valgfrihet og livsglede

Vi skal ha en varm og verdig eldreomsorg

Les mer om FrPs politikk her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.