Sylvi fra landsmøtet 2022
© Pia Sønstrød

FrP fremmer ni forslag for å ta kontroll på strømkrisen

FrP krever at Stortingets presidentskap hasteinnkaller stortingsrepresentantene, slik at vi kan få vedtatt tiltak som vil hjelpe både husholdningene og bedriftene.

FrP vil blant annet foreslå å innføre makspris for husholdninger, hytter, organisasjons- og næringsliv, og fjerne elavgiften fra 1. september, ta kontroll på krafteksporten, stoppe elektrifiseringen av sokkelen, stoppe nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad og vurdere bruk og innkjøp av flere mobile gasskraftverk for beredskap for å hindre strømrasjonering.

FrP er lei av at den handlingslammede regjeringen som følger situasjonen tett, nøye og løpende uten å foreta seg noe som monner. Folk flest og bedrifter i deler av landet rammes av skyhøye strømregninger, mens pengene strømmer inn i statskassen. Derfor vil FrP i et eventuelt ekstraordinært møte fremme en rekke forslag som skal sikre norsk forsyningssikkerhet, begrense krafteksporten og sikre tilgang på stabil og rimelig kraft for norske forbrukere og næringsliv.

For at Norge skal få kontroll på kraftsituasjonen og få fjernet elavgift og innført en mye bedre strømstøtteordning fra 1. september, må Stortinget behandle strømtiltakene snarest mulig.

– Vi slår oss absolutt ikke til ro med at regjeringen har innkalt til møte med partiene på Stortinget, og sier det snart kommer nye tiltak. FrP har ingen tiltro til at regjeringen klarer å håndtere denne krisen. De har hatt mulighet til å ta tak i strømkrisen siden i fjor høst, fremme egne forslag eller støtte FrPs forslag det siste året. Det har de ikke evnet. Derfor har vi havnet i den absurde situasjonen at det vurderes strømrasjonering i energinasjonen Norge på vinterstid. Allerede i november i fjor fremmet for eksempel FrP forslag om å begrense strømeksporten men ble nedstemt, sier Listhaug.

Både regjeringspartiene og Høyre har sviktet

Norge har hatt en ekstrem prisøkning på strøm det siste året, som kommer i tillegg til prisøkningene på drivstoff og mat. I sommer har det vært rekordhøye priser, og krafteksporten til kontinentet har dette året gått for fullt på tross av den lave fyllingsgraden i norske kraftmagasin.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har fremmet en rekke forslag for å bedre strømstøtteordningen for husholdningene, utvide støtteordningen til næringslivet og andre tiltak som ville bedret kraftforsyningssituasjonen i Norge. Ingen av disse forslagene ble vedtatt, for både regjeringspartiene og Høyre stemte mot.

– På tross av faresignalene har vært klare i lang tid, også før den grufulle krigen i Ukraina, har regjeringspartiene med Høyre på slep valgt å vende det døve øret til. Det har vært null interesse i å støtte forslag som ville tatt tak i hovedproblemet vi har nå, og det er strømeksporten til Europa. Det er helt utrolig at Høyre og regjeringspartiene inntil nylig har avvist å stanse strømeksporten når vi har lav magasinfylling, sier Listhaug

Listhaug tar også et oppgjør med norske politikere som er mer opptatt av å hjelpe europeiske land, som på tross av sterke advarsler har gjort seg avhengig av russisk gass, lagt ned atomkraftverk og satset på væravhengige energikilder som sol- og vindkraft, enn å sikre strømforsyning og levelige priser for norske husholdninger og bedrifter.

– For alle norske politikere burde det være åpenbart at vi må ta nasjonal kontroll over kraftsituasjonen og ikke overlate energipolitikken vår til EU. Det er ikke norske husholdninger og bedrifter som skal betale prisen for at europeiske politikere har ført en totalt uansvarlig energipolitikk, avslutter Listhaug.

Forslagene som FrP vil at Stortinget skal hastebehandle innen 1. september:

  • Stortinget ber regjeringen innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr kWt eks mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger og næringsliv fra 1. september 2022. Strømstøtten settes da til 100 prosent over 50 øre.
  • Stortinget ber regjeringen fjerne elavgiften fra 1. september 2022.
  • Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge norsk, nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land, og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfylling er på en fyllingsgrad lavere enn normalt for sesongen, hvor også framtidsprognosene for kraftproduksjon og kraftreserver i motpart land tas med i betraktningene.
  • Stortinget ber regjeringen reforhandle avtalene om strømkablene til Tyskland og England med de nevnte land. Regjeringen gis mandat til å si opp avtalen hvis ikke endringer som reduserer prissmitte og reduserer risikoen for kraftrasjonering innrømmes.
  • Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft.
  • Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land.
  • Stortinget ber regjeringen stanse nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad, og vurdere om andre gasskraftverk i Norge kan brukes i en beredskapssituasjon.
  • Stortinget ber regjeringen arbeide for å øke kraftberedskapen ved for eksempel å flytte mobile gasskraftverk til region sør (eks. det mobile gasskraftverket på Nyhavna som er til salgs).
  • Stortinget ber regjeringen vurdere behov for anskaffelse av nye gasskraftverk for å styrke kraftberedskapen og komme tilbake til Stortinget før utgangen av oktober 2022.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.