Kvinnelig apoteker foran hyller med medisiner. Blåtoner. Illustrasjon.
© Colourbox

FrP krever raskere tilgang til nye medisiner for norske pasienter

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2021.

Norge er en sinke når det kommer til å ta i bruk nye medisiner, spesielt på kreftområdet og for sjeldne sykdommer. Med dagens system dør syke mens de venter, og mange lever med store smerter helt unødvendig. FrP krever en rekke endringer i systemet for godkjenning av nye medisiner i Norge, og hensynet til pasientene må vektlegges langt høyere.

Norge har et av verdens beste helsevesen, men når det kommer til godkjenning av nye medisiner og behandlinger er vi i bakleksa. En fersk rapport viser at norske pasienter venter lengre på nye medisiner enn pasienter i andre land. Norge ligger på syvende plass av totalt 10 sammenlignbare land i Europa på tilgjengelighet for medisiner når man sammenlikner med andre land i Europa. Det er ikke godt nok.

Større faglighet i vurderingene

Nye metoder avgjør om norske pasienter får tilgang til ny medisinsk behandling, og det er Beslutningsforum som avgjør om prisen for nye behandlinger er lav nok. I Beslutningsforum sitter kun de fire administrerende direktørene for helseforetakene og en observatør fra brukerutvalgene. Det lyttes i liten grad til fagfolk og brukere, og de som tar avgjørelsene er de samme som styrer pengene i helseforetakene. FrP mener at pasientgrupper og fagfolk i langt større grad bør lyttes til og være med på avgjørelsene om nye medisiner i Norge skal godkjennes.

Behandlingstid

Beslutningsforum bruker lang tid på å godkjenne eller avslå legemidler som allerede har gått gjennom den strenge og omfattende godkjenningsprosessen til de europeiske legemyndighetene. Det er norske pasienter som rammes av dette. Rapporten viser at det særlig er legemidler for sjeldne sykdommer og nye kreftmedisiner som ikke er tilgjengelig for norske pasienter.

I Danmark tar det i gjennomsnitt 154 dager før legemidler er innført, i Norge tar det 522 dager. Tid er en ressurs mange med alvorlige diagnoser ikke har. For enkelte kreftsykdommer er nå Norge det landet i Vest-Europa med dårligst tilgang til nye medisiner for vanlige folk. Folk med penger kan kjøpe seg medisiner og behandling, mens vanlige folk må ty til innsamlingsaksjoner eller stå uten behandling. Det er uakseptabelt i et så rikt land som Norge. Vi trenger et system som sikrer tilgang til medisiner raskere. Målet skal være at Norge har lavest behandlingstid på å godkjenne nye behandlinger og medisiner i Europa.

Mer hensyn til pasienter mindre hensyn til pris

I Norge vektlegges pris høyt under godkjenningsprosessen av nye medisiner. Kostnadene overvurderes, og helsegevinstene for pasientene undervurderes. Det er uakseptabelt at andre europeiske land ser nytten av å tilby legemedisiner til sin befolkning, mens de samme legemidlene blir avslått av norske helsemyndigheter med begrunnelsen at de ikke er kostnadseffektive. Norske myndigheter sin betalingsvillighet for et kvalitetsjustert leveår, som brukes i vurderingene av om et legemiddel er kostnadseffektivt, må økes betraktelig og være på nivå med sammenlignbare land.

Åpenhet

Avgjørelsene til Beslutningsforum er i dag i stor grad unntatt offentlighet. Det er altså ingen mulighet for pasienter, pårørende, fagfolk, politikere eller media til å vurdere beslutningene deres. Det er en stor utfordring for legitimiteten til det norske godkjenningssystemet at det ikke er fullt innsyn i begrunnelsene, slik at vi kan stille spørsmålstegn ved beslutningene. Beslutningene er i tillegg endelige. Det finnes ingen ankemulighet, i motsetning til andre områder innen offentlig forvaltning. FrP krever at det gis fullt innsyn i begrunnelsene til Beslutningsforum. Det må i tillegg settes ned en ankeinstans som evaluerer avslagssakene.

Nye behandlingsmetoder

Ordningen «compassionate use» innebærer at alvorlig syke pasienter uten andre behandlingsalternativer kan prøve ut lovende legemidler før medisiner markedsføres. Det er gratis for det offentlige, men på grunn av sterke restriksjoner er det veldig få pasienter som får denne muligheten til å få ny behandling i Norge sammenlignet med andre land. Norske helsemyndigheter må legge til rette for at alvorlig syke pasienter i langt større grad få muligheten til å benytte og prøve ute nye metoder. Dagens system fører til mange nordmenn ikke får nødvendig hjelp og at tilbudet ved sjeldne sykdommer er for begrenset.

Personaltilpasset medisin

Norge må tilbake i førersetet for utviklingen av persontilpasset medisin. Antallet kliniske studier er halvert i Norge siden år 2000 og vi bruker langt mer tid på å innføre nye behandlinger enn våre naboland. Vi trenger en større satsing på persontilpasset medisin også i Norge. Dette vil ikke kun være god pasientbehandling, det vil også skape vekst og næringsutvikling på et område hvor Norge har alle muligheter til å sette seg i førersetet. En satsing på persontilpasset medisin er altså både en satsing på norske arbeidsplasser, og på god og effektiv behandling til norske pasienter.

For å tilby norske pasienter de beste legemidlene vil FrP:

  • Gi pasientgrupper og fagfolk innflytelse i Beslutningsforum
  • Sikre at Norge skal ha lavest behandlingstid for å godkjenne nye legemidler i Europa
  • Øke norske myndigheter sin betalingsvillighet i vurderingene om legemidler er kostnadseffektive
  • Det gis fullt innsyn i avgjørelser fra Beslutningsforum, og ankerett ved avslag
  • Det settes ned en ankeinstans som evaluerer avslagssakene som behandles i Beslutningsforum
  • Legge til rette for flere kliniske studier og utprøvende behandlinger
  • Satse på gentesting og nødvendig infrastruktur for å tilby dette til flere norske pasienter
  • Ha raskere innføring av nye behandlingsmetoder i systemet for Nye metoder

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.