Per-Willy Amundsen og Tor Andre Johnsen
© Kristian P. Larsson

Justis og beredskap

Ikke nok for å hanskes med kriminaliteten

Lovendringene Stortinget vedtok i dag, er på langt nær nok til å ha noen betydelig effekt på ungdoms- og gjengkriminaliteten, mener Per-Willy Amundsen, FrP.

- Vi har i dag vedtatt noen innstramminger som gir domstolene litt bedre handlingsrom ovenfor unge kriminelle, så det er bedre enn ingenting. Samtidig er dagens lovendringer langt ifra nok til å snu noen av de svært negative samfunnstrendene vi ser på kriminalitetsfeltet, sier Amundsen, som er leder av justiskomiteen på Stortinget.

Blant det viktigste som fikk flertall, var at det nå skal bli mulig å dømme ungdom inntil seks mnd. ubetinget fengsel sammen med ungdomsstraff. Det vedtas også at det skal etableres hurtigdomstol for unge lovbrytere i hele landet.

- Det er opprørende at resten av Stortinget ikke vil stramme inn langt mer. Advarslene fra alle deler av politiet har aldri vært sterkere. Ungdomskriminaliteten øker massivt i hele landet, volden øker og voldspersonene blir stadig yngre. I tillegg har vi betydelig «smitte» fra Sverige, med kriminelle nettverk som etablerer seg i Norge, sier Amundsen.

Jeg hadde håpet at alle disse alarmklokkene ville få flere enn FrP til å våkne

Per-Willy Amundsen

Tiltakspakke mot ungdoms- og gjengkriminalitet

FrP hadde fremmet 13 konkrete forslag som partiet mener vil ha en direkte målbar effekt for bekjempelse av kriminaliteten, som eksempelvis dobbel strafferamme for gjengrelatert kriminalitet, avvikling av ungdomsstrafferegimet, kraftig skjerpelse av straffenivået for ulovlig våpenbesittelse og visitasjonssoner for våpenkontroll.

- FrP klarte å forhandle frem et hurtigspor for unge kriminelle, det er vi fornøyde med. Samtidig har vi en rekke sterke forslag som ikke fikk flertall. Vi mener straffene for grov kriminalitet må økes, spesielt ovenfor unge gjengkriminelle. Det er godt dokumentert at fengselsstraff er meget effektivt og reduseres gjentagelsesrisikoen betydelig, sier Tor Andre Johnsen, medlem av justiskomiteen for FrP.

Fremskrittspartiets forslag mot ungdoms- og gjengkriminalitet

 • Oppholdsforbud i bestemte områder i bestemte tidsrom for den som dømmes for gjengrelatert kriminalitet.
 • Innføring av visitasjonssoner for våpenkontroll.
 • Innføring av doblet strafferamme for gjengrelatert kriminalitet.
 • En kraftig skjerpelse av straffenivået for ulovlig våpenbesittelse.
 • En dobling av strafferammen for kriminalitet begått i områder som er særlig utsatt for gjengrelatert kriminalitet.
 • Endre regler for strafferabatt slik at straffen for de tre strengeste forhold adderes før det eventuelt gis fellesstraff for øvrig pådømte lovbrudd.
 • Utrede idømmelse av fengselsstraff for lovbryter under 18 år som domfelles for gjengrelatert kriminalitet.
 • Innføre lukket institusjonsregime som straffereaksjon for straffedømte under 18 år, som erstatning for de gjeldende reaksjonsformer ungdomsstraff og ungdomssoppfølging som foreslås avviklet.
 • Senke den kriminelle lavalderen fra 15 år til 14 år, slik den var frem til 1987.
 • Opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger.
 • En generell bevæpning av politiet.
 • Gjøre det enklere for påtalemyndigheten å inndra verdier som er frembrakt ved kriminelle handlinger.
 • Etablere et hurtigspor for rask pådømmelse av lovbrudd begått av gjerningspersoner som var under 18 år på handlingstidspunktet.

Fremskrittspartiet gir seg ikke

Selv om de andre partiene ikke ville være med på FrPs innstramminger nå, vil ikke partiet gi opp sitt arbeid.

- Det er fortsatt et enormt behov for å stramme inn og skjerpe straffene. Det norske samfunnet er fremdeles alt for naivt i møte med en kriminalitetsutvikling som preges av importerte volds- og gjengstrukturer, sier Johnsen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.