FrPs jernbanepoliske talsperson Morten Stordalen © Fremskrittspartiet

Samferdsel og infrastruktur

Jernbanedirektoratet må avvikles og regjeringen ansvarliggjøres

Vedlikeholdsetterslepet er enormt og med AP/SP-regjeringen fortsetter vedlikeholdsetterslepet å øke i år. FrP vil bruke mindre penger på jernbanebyråkrati og mer på å ruste opp driften.

Fremskrittspartiet mener at jernbanereformen har oppfylt sin målsetting om at det skal være mer søkelys på togkundenes behov og forventninger, men at det nå er behov for enkelte endringer.

- Etter at reformen har fått virke en periode ser vi et behov for justeringer, sier FrPs jernbanepoliske talsperson Morten Stordalen

Vedlikehold på jernbanen må prioriteres

Stordalen har nå fremmet forslag i Stortinget. FrP-politikeren mener mer av jernbanenes ressurser må brukes på vedlikehold og modernisering av utstyr.

- FrP foreslår at Jernbanedirektoratet avvikles og at oppgavene overføres Samferdselsdepartementet. Dette vil samtidig i større grad ansvarliggjøre regjeringen for hva som skjer i jernbanesektoren.

- Det er store behov på jernbanenettet. Fremskrittspartiet mener at vedlikeholdsetterslepet må hentes inn. Dette vil gi bedre driftsstabilitet og at både folk og bedrifter kan stole på toget til daglig transport.

Vedlikeholdsetterslepet må hentes inn.

Morten Stordalen

Bør lære av suksessen Nye Veier

Samferdselspolitikeren mener jernbanesektoren bør hente erfaringer fra suksessen Nye Veier, som FrP opprettet i regjering.

- Det er store behov for utbygging av ny jernbaneinfrastruktur. I dag er situasjonen store kostnadsøkninger i vedtatte prosjekter som gir oss for lite jernbane for pengene.

- I veisektoren har etableringen av en konkurranse om å løse veiutbygginger best mellom Nye veier AS og Statens vegvesen gitt store besparelser og raskere utbygging av veinettet. Det bør kunne gi tilsvarende gode å innføre konkurranse også når det gjelder jernbaneutbygging. FrP foreslår derfor at Nye Veier får en fast struktur for jernbane som vil kunne oppfylle dette. Etablering av et «Nye Baner» vil gi nødvendig konkurranse om løsninger og gjennomføring av prosjekter som vil kunne gi mer ny jernbane på kortere tid og til forventet kostnad.

Mer innflytelse på togtilbudet

FrP mener at togkundene skal ha enda mer innflytelse på togtilbudet. Hva slags type togmateriell som brukes og innretning på dette kan også være viktig for passasjerene og for konkurransen mellom togselskapene.

- FrP foreslår derfor at Norske tog som bestiller togmateriell skal få støtte frihet til å bestille materiell tilpasset det enkelte togselskap. Et mangfold av togmateriell med forskjellige innholdskonsept vil komme togkundene til gode, avslutter Stordalen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.