Kutter i skatter og avgifter

Fremskrittspartiet vil ha en krisepakke for å hjelpe folk flest gjennom en vinter med økende priser på strøm, drivstoff og mat. Samtidig vil partiet i sitt alternative statsbudsjett kutte både i skatter og avgifter for folk flest.

I partiets alternative statsbudsjett for 2022 foreslår FrP å fjerne både elavgiften og momsen på strøm, redusere veibruksavgiften på diesel og bensin til 1 kroner pr. liter. FrP mener også at det kan være fornuftig å kutte matmomsen fra 15 til 12 prosent.

– De høye prisene vil først og fremst ramme helt vanlige folk, samtidig som staten tjener store penger på høy oljepris, og både staten og kommunene tjener godt på de svært høye strømprisene. Vi mener denne rikdommen bør deles med vanlige folk og vil derfor kutte i avgiftene, sier finanspolitisk talsperson i FrP, Hans Andreas Limi.

FrPs forslag vil føre til at folk som har en bensinbil med et forbruk på 0,7 l/mil og kjører 16.000 kilometer i året vil spare 4.835 kroner i året sammenlignet med forslaget til Ap-Sp-regjeringen. Folk som kjører en dieselbil med et forbruk på 0,4 l/mil og kjører 15.000 kilometer i året vil spare 2.037 kroner sammenlignet med forslaget til Ap-Sp-regjeringen.

Fjerningen av elavgift og moms på strøm vil bety at dersom du har et gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh og strømprisen er på 1,09 vil du spare 11.326 kroner.

Kutter skatter og avgifter

Fremskrittspartiet mener vanlige folk må få beholde mer av sin egen inntekt og foreslår å øke personfradraget som kommer alle skattebetalere til gode. En person som tjener 450.000 vil få en skattelette på 2.600 kroner med dette forslaget. FrP foreslår også å heve frikortgrensen til 100.000 kroner som betyr at om lag 87.000, de fleste av dem unge, vil slippe å betale skatt.

FrP er opptatt av å redusere grensehandelen, og foreslår å fjerne emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og flasker er mye dyrere i Norge enn i Sverige. Partiet vil også redusere avgiftene på alkohol og snus.

– FrP er opptatt av folk skal få beholde mer av det de tjener selv. Mest mulig handel bør foregå i Norge. Det skaper verdier og arbeidsplasser, sier Limi.

FrP ønsker å trygge arbeidsplasser og vil legge forholdene til rette for å skape nye. Derfor foreslår partiet å heve bunnfradraget i den særnorske formuesskatten til 2 millioner korner.

Billigere biler

Bilavgiftene i Norge er alt for høye og FrP foreslår i motsetning til regjeringen å senke avgiftene.

– Spesielt dramatisk er regjeringens forslag om økte avgifter for hybridbiler. Nye biler er tryggere og har lavere utslipp enn gamle biler. Vi foreslår derfor å halvere vektavgiften som vil gjøre større familiebiler langt rimeligere, sier Limi.

FrP sier et tydelig nei til å regjeringens forslag om å øke Co2-avgiftemn som vil gi dyrere drivstoff.

Partiet foreslår også å avvikle flypassasjeravgiften som regjeringen ønsker å gjeninnføre fra nyttår.

Helseløft

I september sto 228.000 personer i kø for behandling eller utredning. For må fjerne helsekøene vil FrP øke sykehusenes budsjett med 3,2 milliarder kroner. FrP vil bevilge 500 millioner til flere akuttplasser, slik at Norge i fremtiden skal klare å håndtere pandemier og andre kriser uten å måtte stenge ned samfunnet.

– Vi prioriterer å få ned helsekøene, at pasienter skal få den medisinen de trenger, at antall døgnplasser i psykiatrien økes og at hjelp til pleietrengende eldre skal bli en statlig rettighet, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.

FrP foreslår en treårig opptrappingsplan med utdannings- og lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere. Det vil gi alle sykepleiere og helsefagarbeidere i offentlig sektor et lønnsløft på tre prosentpoeng ut over ordinær lønnsvekst neste år.

Statlig finansiert eldreomsorg

FrP ønsker å utvide forsøket med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner. Partiet foreslår å sette av en ekstra milliard til eldreomsorg neste år og foreslår ekstra midler til å bekjempe ensomhet og isolasjon blant eldre.

– Alle fortjener en verdig alderdom med en eldreomsorg i verdensklasse, uavhengig av hvor man bor i landet. Vi ønsker fritt valg av sykehjem og vil innføre et kommunalt forsøksprosjekt med at eldre som bor hjemme kan få mat levert på døren til kostpris, sier Hoksrud.

Mer asfalt

FrP søker bevilgningene til bygging og vedlikehold av riksveier med 4 milliarder kroner og fylkesveier med 1 milliard kroner. I tillegg foreslår partiet 500 millioner til rassikring av veier og 500 millioner til skredsikring av andre tiltak.

– FrP mener det må bygges mer vei, samtidig som vi styrker vedlikeholdet for å sette veiene i bedre stand. FrPs forslag vil sikre oppstart av viktigste prosjekter på veinettet neste år. Samtidig er det viktig å øke sikkerheten ved å sette av mer penger til rassikring, sier Limi.

Frp øker også bevilgningene til jernbane og bygging av InterCity med 1,6 milliarder kroner og ønsker å bevilge 1,5 milliarder ekstra til Nye Veier.

FrP foreslår å halvere fergeprisene fra nyttår, sammenlignet med prisene 1. januar i år, og vil avvikle bompengegjelden ved alle bomprosjektene.

Styrker politiet og satser på utdanning

FrP mener at det offentliges viktigste oppgave er å ta vare på tryggheten og sikkerheten til innbyggerne. Partiet foreslår derfor 250 millioner til beredskapstiltak, 350 millioner ekstra til politidistriktene og 75 millioner kroner ekstra til bekjempelse av gjengkriminalitet.

FrP foreslår å bevilge 220 millioner ekstra til yrkesfag og utstyrsstipend og 290 millioner til friskoler og toppidrettsgymnas. I tillegg setter partiet av 225 millioner til næringsrettet og maritim forskning.

Vil stoppe sløsingen

Frp foreslår å kutte i bistandsbudsjettet og vil ta imot langt færre kvoteflyktninger enn de andre partiene.

– Frps alternative statsbudsjett handler om å stoppe sløsingen og bygge Norge. Det betyr at vi må slutte å sende milliarder av kroner hver eneste år til symbolske klimatiltak, bistand uten effekt og feilslåttinnvandring og integrering, sier partileder Sylvi Listhaug.

FrP kutter også i bevilgningene til NRK og vil droppe det symbolske klimaprosjektet «Langskip», som allerede ligger an til en kostnadssprekk på en milliard kroner.

For å finansiere budsjettet henter FrP også ut 27,6 milliarder kroner i utbytte fra Folketrygdfondet, tar ut mer i utbytte fra Statkraft som tjener gode penger på høy strømpris.

Alt om FrPs alternative budsjett

Les mer her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.