Foto av kandidater i Porsgrunn FrP
© Nikolai Semb

Politikk

10 gode grunner til å stemme Porsgrunn FrP

Det betyr noe hvem som styrer. Her får du 10 gode grunner til at stemmen din burde gå til Porsgrunn FrP.

1. Vi vil ha en levende JA-kommune

FrP vil at innbyggerne i Porsgrunn skal oppleve kommunen som et godt sted å bo og leve. Derfor skal styringen av kommunen være positiv, profesjonell og tilgjengelig. I tillegg skal kommunen preges av en JA-holdning, som vil gjøre det attraktivt for næringsliv å etablere seg og bygge ut i kommunen. Med sunn næringsutviklingen, flere gode boliger, trygge veier og et solid tjenestetilbud, vil Porsgrunn være et attraktivt sted å etablere seg og leve i alle faser av livet. Slik bidrar vi til en positiv befolkningsutvikling i kommunen.

2. Vi vil fjerne eiendomsskatten

Vi mener at boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatt er en urettferdig dobbeltbeskatning som ikke tar hensyn til hvor høy inntekt eller hvor stor gjeld den enkelte har. Det er fullt mulig å drive en kommune godt uten å kreve inn skatt på folks hjem. Derfor vil FrP redusere eiendomsskatten, med mål om å fjerne den helt over en periode på seks år.

Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor vil FrP fjerne eiendomsskatten. © Colourbox

3. Vi vil ikke straffe bilistene

Bompenger utgjør et betydelig innhogg i folks økonomi. Det er ikke alle som har mulighet til å ta bussen. Det paradoksale er at de som har det dårligste busstilbudet også ofte er dem som har dårligst råd. De bor et stykke utenfor sentrum, og må dermed gjennom bommene for å kunne bruke en rekke av tjenestene kommunen tilbyr. Det blir en ond sirkel som skaper et ekstra urettferdig skille mellom innbyggerne våre.

Folk skal ikke straffes for å trenge bilen i hverdagen. Nå opplever veldig mange at økonomien blir trangere og stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Da må vi politikere gjøre det vi kan for å lette byrden lokalt. Det handler blant annet om å si nei til nye år med bompenger i kommunen vår.

4. Vi vil gi deg større økonomisk handlefrihet

Kommunale gebyrer og avgifter til vann, avløp og renovasjon har tatt store hopp de siste årene, og er nå på et svært høyt nivå. Det er viktig for FrP at selvkostprinsippet legges til grunn, og at kommunen jobber smart og effektivt for å sørge for at avgiftene holdes på et lavest mulig nivå. Vi trenger politikere som husker at kommunen er til for deg – ikke omvendt.

5. Vi vil prioritere eldre og pleietrengende

FrP ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Eldre skal ha like god omsorg uansett hvor de bor. Alle har rett til en verdig alderdom med kontroll over egen hverdag. Derfor må eldre pleietrengende få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester.

Fremskrittspartiet ønsker brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvem som skal komme hjem til dem, og kunne velge bort tilbud de er misfornøyd med.

Alle har rett til en verdig alderdom med kontroll over egen hverdag. © Colourbox

6. Vi vil sikre trygge skoler for både elever og ansatte

Porsgrunn FrP ønsker å ta opp kampen mot mobbing i skolene i Porsgrunn. Alle barn skal ha det godt på skolen. Derfor vil vi innføre et kommunalt mobbeombud som kan ta tak i slike saker. Det vil gjøre det enklere å melde fra og få hjelp om man opplever mobbing.

Vold i skolen er et økende problem, og vi opplever at lærerne ikke føler seg trygge på jobb. Porsgrunn FrP vil lytte til lærernes ønsker og behov og gi dem verktøyene de trenger for å skape trygge klasserom og ha en trygg arbeidshverdag.

7. Vi sier nei til vindkraft i kommunen vår

Porsgrunn FrP sier nei til vindkraftanlegg i kommunen vår. Vi kommer til å stemme imot forslaget om vindturbiner på Lanner og alle andre slike forslag om rasering av naturen vår til fordel for ineffektive vindturbiner. For å løse fremtidens kraftbehov vil Fremskrittspartiet oppgradere eksisterende vannkraftverk, uten nye naturinngrep, og satse på kjernekraft.

Porsgrunn FrP vil fremme forslag om en utredning for å finne ut om det finnes lokasjoner i kommunen vår som kan egne seg for små kjernekraftverk og hvor dette eventuelt er.

FrP sier nei til vindturbiner i Porsgrunn. © Andrey Armyagov

8. Vi vil styrke kontingentkassa

Alle barn og unge skal ha muligheten til å dyrke sine interesser uavhengig av foreldrenes lommebok. Derfor vil vi styrke kontingentkassa i kommunen, slik at enda flere barn og unge får mulighet til å delta i idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

9. Vi vil spille på lag med frivilligheten

Porsgrunn FrP anerkjenner den viktige jobben frivilligheten gjør innenfor en rekke sektorer. Frivilligheten er et viktig bidrag til kommunens innbyggere og et godt supplement til tjenestetilbudet for øvrig. Derfor vil FrP sikre frivilligheten forutsigbare rammer og gode vilkår, i tillegg til å sørge for at kommunen spiller på lag med frivillige lag, foreninger og stiftelser.

Opptredenen kommunen har hatt mot eksempelvis Stiftelsen Porsgrunnsmuseene mener vi er under enhver kritikk, og dersom vi får være med å styre kommunen garanterer vi at vi skal samarbeide langt bedre med de frivillige ildsjelene som forsøker å formidle den rike kulturarven vår.

FrP vil sikre frivillige lag og foreninger forutsigbare rammer.

10. Vi tar kampen mot sløsing og prestisjeprosjekter

Kommunens lånegjeld er høy, og økende. For deg innebærer det i dag blant annet at kommunen må kreve inn eiendomsskatt og høye avgifter og gebyrer. På sikt kan det gå utover tjenestene du mottar. Hva er egentlig viktigst i valget mellom en sykehjemsplass og en unødvendig gangbru over elva? For oss i Porsgrunn FrP er det valget svært enkelt: Brua er helt unødvendig.

Slike prestisjeprosjekter og en investeringsvilje som overvinner evnen til å gjøre tøffe prioriteringer, påvirker kommunebudsjettet og hvor mye penger politikerne har til å gjøre tjenestene best mulig. Derfor vil FrP tråkke på bremsen. Vi kan ikke investere i alt samtidig. Nå er tiden inne for å gjøre de tøffe prioriteringene. Det betyr at noe må vente. Og at prestisjeprosjektene skrinlegges helt.

Godt valg

Det betyr noe hvem som styrer. Hvis du vil ha politikere som er dine ombudspersoner og jobber for DEG uansett om saken din er liten eller stor, som evner å prioritere selv når det er vanskelig, som sier nei til sløsing og vil at du skal ha valgfrihet og god kvalitet i tjenestene du mottar, så må du stemme på Fremskrittspartiet. Godt valg!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.