Bogen omsetter for nærmere 100 milioner og betaler skatt til Hurdal med glede. Bogen har så langt tilført kommunen titalls millioner i gebyrer og avgifter. Bogen er enn ressurs for kommunen,

Internt

Dispensasjon til Bogen Brygge AS. «Politisk korrekt» er ikke alltid bærekraftig

Vi inviterer til forståelse for at vi tar såpass til orde i denne saken, og aksept for at vi ikke ser dette som en parti- eller blokk-politisk sak. Dette handler etter vår oppfatning om politikernes ansvar for kommunens og innbyggenes økonomi. Kommunedirektørens innstilling er omfattende og peker på de fleste hensyn som hører til saken, og i konklusjonen kan det leses noe usikkerhet om hva som er riktig. Det er viktig å se på utbyggers kommentarer til saken også. Anbefalingen er dog politisk korrekt, men den mangler konsekvensvurdering!

Vedtak i saken har potensielt store og kostbare konsekvenser og Kommunestyret bør bevilge seg god tid til å debattere saken. Her er noen grunner til at man bør skaffe mere bakgrunn for et vedtak:

1. Juridisk. Avslag kan i første omgang ende i retten. I hvilken grad er det sikkerhet for at kommunens prosess fra oppstart i Bogen, sett i forhold til rekkefølgekravet i PB-loven, står seg i retten! Bogen Brygge’s advokat hevder at vedtak ( i forhold til valget «egenregi») gjort i kommunestyret, er ugyldig fordi man har gjort en del vedtak og godkjenninger i «uorden», i forhold til lovens krav om vedtak i en viss orden og rekkefølge!

2. Hvem tar regninga? Det er lest at det er gitt et tilbud på rundt 10 mill i anleggsstøtte fra kommunen, til et prosjekt som AsplanViak har kalkulert til 51 mill. Er det vedtak om disse 10 mill? Konsulentens anslag er i beste fall 2022-kroner, og innen alle rettsaker og graving er gjennomført så skriver vi tidligst 2028! Med rettsaker og konsulenter, prosjektledere og prisstigning på rundt 5% i året, og energiprisøkninger i tillegg til alltid underestimerte anslag i offentlig sektor, så snakker vi om nærmere 100 mill før dette er avsluttet. Hvem er det som går ut i markedet og skriver kontrakt med entreprenører om dette prosjektet?

3. Hvilken juridisk person(lovmessig beskrivelse av firma/person som er økonomisk ansvarlig) skal skrive kontrakter med entreprenørene, når Bogen Brygge AS har sagt at de vil melde selskapet til opphør hvis Hurdal kommune fatter vedtak som i sitt innhold pålegger dem å dekke opp til 90% av anleggskostnaden!

Politikerne må selvsagt sikre at kommunen ikke blir sittende med «skjegget i postkassa»!

4. Finansielt er det ikke bærekraftig. Offentlig tilgjengelig informasjon om selskapet Dryso AS, som eier Bogen Brygge AS 100%, viser at ingen av selskapene har midler som kan dekke kostnadene i dette prosjektet. Og forretningsmessig er dette bare en gigantisk utgift, som ikke vil kunne dekkes inn av fremtidige inntekter. Det vil da være tilnærmet umulig å lånefinansiere dette anlegget.

Derfor har de ikke annet valg enn å legge ned selskapet.

5. Hva gjør Hurdal kommune hvis Bogen Brygge AS ikke eksiterer lenger, og det ikke er noen annen virksomhet som entreprenører tør å skrive en gravekontrakt med i denne størrelsesorden? Ingen kan vel tro at noen hytteeiere er seriøse oppdragsgivere i kontrakter av denne størrelse? I praksis vil Kommunen risikere å sitte igjen med «Svarteper», og må levere VA helt til alle tomtene, ikke «bare» til grensen av hyttefeltet!

6. Administrasjonens påstand om gebyr økningen for Hurdals innbyggere knyttet til vann/avløp i Bogen er ikke logisk. Ved tilknytning til kommunalt nett med en investering på 50 til 100 mill skal gi en økning på 3% og hvis det bygges lokalt anlegg (og dermed sparer opptil 100 mill!), så vil gebyrene øke med 14%. Dette må det graves dypere i og dokumenteres!

7. Det står i dokumenter at vedtaket vi sette presedens. Da kan vi stenge hele Rustad, ikke bare butikken! I 2020 ble bare gravingen av grøft fra Rustad til renseanlegget estimert til 126 mill av Sweco, og det er i alle fall bare halvparten av hva det da vil koste med 10 km over land i 2027 - 2030! Altså enda en regning på minst 250 mill som Hurdølinger må betale på resten av livet, som en konsekvens av at man ikke tør å satse på lokale renseanlegg. Denne erkjennelsen må debatteres i sammen med beslutninger om Bogen, da en beslutning får konsekvenser for andre beslutninger.

Det er anslått at på de vel 4 kilometerne mellom Recovery og Bogen vil anleggsmaskiner forbruke nærmere 1 million liter diesel

(= ca 20 mill kroner!), og ingen tør si hvor mange tonn med sprengstoff som går med.

På vestsiden må det som en konsekvens graves 2,5 ganger så langt!

8. Man bør heller ikke glemme at selv om Mattilsynet og andre rent prinsipielt har «anbefalt» at man ikke bør bygge lokale renseanlegg, så er også det politisk korrekt. Men, det er ikke en instruks, og Hurdal kommune er suverene til å velge den løsningen som er økonomisk ansvarlig og bærekraftig overfor innbyggerne. Og teknologi som er god nok, det finnes! Man bygger jo nytt sentralanlegg med nyeste teknologi, og dette kan skaleres etter behovet og koster svært mye mindre enn gammeldags graving over alt!

Problemstillingene må drøftes grundig og her vil det nok være noe uenigheter og ulik forståelse, men feil beslutning kan man ikke ta her!

Vi anbefaler kommunestyret om eventuelt å se på muligheten av å utsette vedtaket om dispensasjon for å bygge lokalt renseanlegg i Bogen, for å sikre at de langsiktige konsekvensene av vedtaket er tilstrekkelig klarlagt!

Med vennlig hilsen

Hurdal Frp

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.