© Bjørn Inge Bergestuen

Eldreomsorgen fortjener et løft

Eldreomsorgen i Horten er under press. Det kan ikke Fremskrittspartiet akseptere. Vi vil løfte eldreomsorgen for å sikre en verdig alderdom for Hortens eldre.

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Fremskrittspartiet, også innen helse og omsorg. Vi mener at hvert enkelt menneske selv vet best hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Alle mennesker er unike og skal vises verdighet.

Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. Vi vil opprettholde tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år for å kartlegge situasjonen for den enkelte. Slik kan kommunen komme i dialog med de eldre og tidlig vite hvilke hjelpebehov som oppstår.

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Dette innebærer at den enkelte sykehjemsbeboer også skal få valgfrihet mellom private og offentlige sykehjem til lik kostnad. Eldreomsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige.

Kommunestyrerepresentant Marianne Negård

Eldreomsorgen må prioriteres og styrkes de kommende fire årene

Kommunestyrerepresentant Marianne Negård

Konkurranse blant de som tilbyr helse- og omsorgstjenester inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering.

Fremskrittspartiet er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenestene som kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker, og frigjøre tid til pleiepersonell slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen med den enkelte bruker/beboer. Velferdsteknologi som supplement til tradisjonell omsorg og pleie, vil også gi større trygghet for de pårørende.

Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie, for å sikre den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

Kommunestyrekandidat Marianne Egren Steen

Vi trenger et samspill mellom offentlige og private aktører for best mulig eldreomsorg i Horten

Kommunestyrekandidat Marianne Egren Steen

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester. Vi ønsker at brukere av hjemmehjelp selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med. Det er også viktig at den enkelte bruker får medbestemmelsesrett på hvem som skal komme innenfor dørstokken deres.

Et godt aktivitetstilbud bidrar til mestring for personer med demens og kan, sammen med hjemmetjenester, være et viktig tiltak for å utsette innleggelse i sykehjem. Aktivitetstilbud bidrar til avlastning av pårørende, slik at de får mer overskudd til jobb og sosiale aktiviteter. Alle med demens må få tilbud om et individuelt tilpasset aktivitetstilbud.

Fremskrittspartiet kan ikke akseptere nedleggelse av ulike tilbud ved Horten aktivitetssenter.

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å sikre best mulige pleie- og omsorgstjenester.

Anne Grethe Hauan

Politikk handler om prioriteringer. Vi prioriterer eldreomsorg.

Helsepolitisk talskvinne Anne Grethe Hauan

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.