Flere parkeringsplasser ved Svingen stasjon

Et enstemmig kommunestyre i Fet kommune stemte for mange år siden for Fremskrittspartiets forslag om å utvide antall parkeringsplasser ved Svingen stasjon. Dagens parkering er uhensiktsmessig, og den er alt for liten i forhold til alle de som kommer med bil og ønsker å reise med toget.

Resultatet av manglende parkeringsplasser er at reisende parkerer langs veier i nærområdet. Det er rett og slett ikke greit med så få parkeringsplasser at pendlere ikke vet hvor de skal gjøre av bilene. Hvis alle fine ord om kollektive transportløsninger skal ha noe som helst mening, må det legges bedre til rette for brukerne.

Negativ Bane Nor

Med en fortetting i Fetsund sentrum, er det en risiko for at utvidelsesmuligheter for innfartsparkeringen vil begrenses ytterligere. Det betyr at dersom flere skal velge toget fremfor bilen på RV22 innover mot Lillestrøm og Oslo, så er en kapasitetsutvidelse ved Svingen stasjon et svært viktig tiltak.

Den største utfordringen er Bane Nor, og deres normer for jernbanen. I henhold til Bane Nors normer er det meste feil med Svingen stasjon. Derfor ønsker Bane Nor at Svingen stasjon nedlegges. For det første ligger Svingen for nærme Fetsund. Bane Nor har en norm for hvor tett stasjoner kan ligge, helt uavhengig av om stasjonene skilles av Norges største elv, og helt uavhengig av parkeringskapasitet ved nærmeste stasjon.

For det andre så ligger Svingen, som navnet antyder, i en sving. Etter Bane Nor sine normer skal stasjoner være rettere enn hva Svingen stasjon er. Årsaken til at togstasjoner ikke skal legges i sving, er at konduktøren skal ha visuell oversikt over hele toget. Denne muligheten mistes med av- og påstigning i yttersving som i dag.

Se etter muligheter

I 2022 finnes det imidlertid kamerateknologi som vil gjøre det mulig å ha full kontroll på alle togets dører, uavhengig av om man fysisk ser hele toget. Det er også mulig å legge plattformen på motsatt side av jernbanesporet. Da kommer plattformen i innersving, og den visuelle sikten vil være god. Dette vil forutsette en ny og bedre undergang under togsporet.

Det har også vært diskutert å flytte togstasjonen et stykke i retning av Varå mølle, for å få stasjonen på en rett strekning. Dette er også en mulighet.

Parkering

Undergang ved Svingen stasjon

Det er rikelig med plass på begge sider av jernbanesporet. Ned mot elva er det store arealer som kan benyttes. Noen bruker denne plassen allerede i dag, men det er ikke lov å parkere der i dag. Undergangen for å komme dit er smal, og fungerer også som gangvei. Undergangen må nok utvides dersom området ned mot elva skal benyttes til innfartsparkering. Hvis parkeringen flyttes dit vil det også være mer naturlig å flytte perrongen til motsatt side.

Evje ved Svingen stasjon

Noen få meter mot øst fra Svingen stasjon, ligger det en stor lukket evje. Vi tar ikke stilling til artsmangfoldet i denne evja, men området har et potensiale for å romme svært mange parkeringsplasser.

Til tross for en lunken holdning fra Bane Nor tidligere, så bør Lillestrøm kommune fortsette arbeidet med å finne en god løsning for Svingen stasjon. Om Bane Nor setter seg fullstendig på bakbeina, så bør kommunen ta saken videre til Samferdselsdepartementet som er overordnet myndighet.

Fremskrittspartiet fremmer følgende verbalforslag til budsjettbehandlingen for 2023:

Både staten, fylket og Lillestrøm kommune ønsker at flere skal reise kollektivt. Også Bane Nor vil at flere skal reise kollektivt, fortrinnsvis med toget. Kommunedirektøren bes ta et initiativ overfor Bane Nor med sikte på å utbedre parkeringsforholdene ved Svingen stasjon, for å legge til rette for at enda flere kan benytte toget.

Hvis du er enig med FrP i denne saken, så er det fint om du liker og deler posten vår på Facebook. Vi håper det politiske flertallet i Lillestrøm støtter forslaget, og at kommunen kan gjenoppta dialogen med Bane Nor.

Frogner og Leirsund

Selv om situasjonen ved Svingen stasjon er prekær, så er det også andre stasjoner med dårlig parkeringskapasitet

Det er for få innfartsparkeringer både for de som kommer til Frogner stasjon og de som kommer til Leirsund stasjon med bil. Hvis man skal forvente at flest mulig benytter kollektivtransport, så må det samtidig legges bedre til rette for dette.

Fremskrittspartiet fremmer derfor følgende forslag i budsjettbehandlingen for 2023: Administrasjon bes gå i dialog med Bane Nor for å utrede muligheter for å utvide innfartsparkeringene ved de to togstasjonene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.