FrPs listekandidater i Lillestrøm

Fremskrittspartiets liste består av en god miks av politikere med svært lang fartstid og nye ansikter med god og relevant kompetanse for det politiske arbeidet.

Mange av våre toppkandidater har også bodd i flere av våre tre tidligere kommuner og kjenner således den nye storkommunen godt.

Med denne listen er Lillestrøm FrP svært godt rustet for valget i 2023 og for kommende fireårsperiode.

Ordførerkandidat Anette Carnarius Elseth

Helt siden Anette ble aktiv i politikken for snart 30 år siden, har hun vært opptatt av frihet og rettferdighet, og det å skape en enklere hverdag for folk flest.

Anette har hatt en rekke tillitsvalgte- og folkevalgte verv. Hun var bystyrerepresentant i Oslo i perioden 1999 - 2001, og har etter dette hatt verv i Sørum, både i kommunestyre og i formannskapet, og hun var også varaordfører i fire år. I tillegg har hun i en rekke år vært vararepresentant på Stortinget.

I tillegg har Anette vært både politisk rådgiver og statssekretær i justisdepartementet i regjeringen Solberg.

Anette er i dag gruppeleder for Lillestrøm FrP, og vår ordførerkandidat.

Anette er politi, og har erfaring som hundefører både i politiet og i forsvaret. I tillegg til utdannelse fra Politihøyskolen har hun grunnfag i statsvitenskap, samfunnsfag og i organisasjon og ledelsen. Hun har også erfaring som vekter, lærervikar, butikkmedarbeider, svømme instruktør, regnskapsmedarbeider og hjemmehjelp.

På fritiden liker hun å svømme, strikke og å gå turer med den pensjonerte politihunden.

Politisk ambisjon

Det er på tide med en ny kurs for politikken Lillestrøm. Kommunale tjenester og tilbud til innbyggerne blir dårligere mange steder i kommunen, samtidig som kommunale gebyrer øker betydelig. Kommunen krever også inn en usosial eiendomsskatt fra alle husstander i kommunen, uavhengig av den enkelte families betalingsevne. Anette er opptatt av at folkevalgte er til for innbyggerne, og ikke omvendt, og at kommunens ikke skal kreve inn mer penger en høyst nødvendig, og at penger skal brukes på en måte som kommer alle innbyggere til gode. Anette er en pliktoppfyllende ombudskvinne, som lytter, som tør å tale der andre tier.

 • Alder: 49 år
 • Sivil status:
 • Bosted: Sørumsand

2. kandidat Ronny Røste

Ronny har vært politisk aktiv siden han ble valgt som leder i Fet FrP i 1990. Året etter stilte FrP sin først liste til kommunevalget i Fet. FrP fikk to representanter og Ronny ble valgt inn i kommunestyret første gang. Han har vært gruppeleder i Fet FrP i en årrekke, han var varaordfører i Fet kommune i en periode og ledet teknisk hovedutvalg i 8 år. Ronny sitter nå i kommunestyret i Lillestrøm og er medlem i hovedutvalg for miljø og samfunn.

På dagtid jobber Ronny som politisk rådgiver ved Fremskrittspartiets partikontor i Oslo. Der har han vært politisk rådgiver siden 1998, kun avbrutt av 3 år som politisk rådgiver for statsråd Solveig Horne i Solberg-regjeringen.

På fritiden er Ronny ofte å finne i skog og mark, og når kroppen tillater det spiller han innebandy på veteranlaget i Fet IL

Politisk ambisjon

En overordnet målsetning for kommende periode er at alle innbyggere skal føle tilhørighet til Lillestrøm kommune. Da må hele kommunen tas i bruk, og da bør det iverksettes tiltak for at alle bygder og grender skal bli hørt før politikerne fatter sine beslutninger.

Det må dessuten jobbes med infrastrukturen og finnes gode løsninger for trafikken. Vi kan ikke fortsette, som flertallet i Lillestrøm kommune, å lukke øynene og tro at alle skal gå, sykle eller kjøre kollektivt. Det er den sikreste oppskrift på kø og kaos. I beste fall får vi rettet opp planene for Glommakryssingen før prosjekteringen har kommet for langt.

 • Alder: 56 år
 • Sivilstatus: Pappa til 3
 • Bosted: Oppvokst og bosatt i Fetsund

3. kandidat Brede Rørhus

Brede har alltid stemt FrP, men meldte seg først inn i 2011. Han ble tidlig med i styret hos Skedsmo FrP som medlemsansvarlig. Brede flyttet til Frogner i gamle Sørum kommune i 2014. Der ble han nestleder i lokallaget og fungerte som «supervara» for gruppen. Han møtte i alle utvalg og kommunestyre gjennom perioden:

Brede ble innvalgt på tredjeplassen til Lillestrøm FrP`s gruppe i 2019 og har vært fraksjonsleder for utdanning og oppvekst. Brede er også politisk nestleder i Lillestrøm FrP

På dagtid jobber Brede som saksbehandler i Oslo tingrett. Han jobber i tillegg som faglærer i arkiv og forvaltningslære på saksbehandlerstudie i NKI.

På fritiden driver Brede med trening, er med familien og er lidenskapelig opptatt av mat & drikke.

Politisk ambisjon

Lillestrøm har en stor jobb å gjøre i våre skoler. Vold og trusler mot andre elever og lærere er totalt uakseptabelt, og noe som må opphøre øyeblikkelig. Vi må sette tydelige krav og resolutte konsekvenser om disse brytes. Vi må også sikre et trygt ungdomsmiljø fri for ran og kriminalitet.
Mobbingen i Lillestrømskolen er alt for høy og jeg vil jobbe målrettet for å få politiske gjennomslag for å redusere dette.

Jeg er opptatt av at hele kommunen skal føle seg sett og inkludert. Jeg ønsker bedre forutsetninger for næringslivet og at Lillestrøm skal bli en skinnende «Ja kommune».

 • Alder: 38 år
 • Sivil status: Gift og pappa til 2
 • Bosted: Bodde på Strømmen frem til han var 28 år, og bor nå på Frogner

4. kandidat Cecilie Hunvik

Cecilie har bodd mange steder i Lillestrøm kommune. Hennes første leveår var i Landskronaveien på Skjetten, og deretter en barne- og ungdomstid på Sørumsand. I ung voksen alder bodde hun så nære Åråsen at hun kunne høre målene inn i stua. De siste 20 årene har hun bodd i Fetsund.

Cecilie har vært politisk aktiv siden 2015 og har åtte år i kommunestyret bak seg. Cecilie satt 4 år i kommunestyret i Fet kommune. Hun er nå i sitt 4. år som kommunestyremedlem i Lillestrøm kommune. Hun har i sine åtte år med kommunestyrearbeid sittet i hovedutvalg for oppvekst og i hovedutvalg for helse og mestring. Hun har også vært vara til Formannskapet de siste 4 år.

Til daglig leder Cecilie et kontor som tilbyr totaltjenester innen lager og logistikk. Hun er mor til tre barn og på fritiden vil hun helst ha ski på bena.

Politisk ambisjon

Cecilies kjernesaker er helsetilbud i et «Leve hele livet» perspektiv, flere arbeidsplasser til Lillestrøm kommune, enklere hverdag og frihet for individet.

 • Alder: 48 år
 • Sivil status: Samboer med til sammen 4 barn
 • Bosted: Bor i Fetsund, men har bodd i alle de tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet

5. kandidat Thomas Bratlie Ludvigsen

Thomas går mot sin første periode i kommunepolitikken, men han har vært politisk interessert siden ungdomstiden hvor han var medlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Thomas har fartstid i underholdningsbransjen, og har tidligere jobbet som komiker på diverse scener rundt i landet, blant annet Stand Up Norge.

Etter hvert som han ble voksen fikk han behov for å være mer hjemme med familie. Da tok han utdannelse innen geriatri, og jobber i dag innenfor demensomsorg.

På fritiden er Thomas ofte å finne på hytta sammen med familie og barn.

Politisk ambisjon

Thomas er opptatt av mange politiske fagområder, men er ekstra opptatt av helsepolitikk, eiendomsskatt og samferdsel i lokalmiljøet. Når han er bosatt på Skedsmokorset er han dermed svært opptatt av å finne en god løsning for å lede gjennomgangstrafikken utenom sentrale områder på korset.

Thomas er liberalist og mener at stat og kommunenes oppgave er å verne om den enkeltes frihet fremfor å styre den.

 • Alder: 44 år
 • Sivil status: Gift
 • Bosted: Skedsmokorset

6. kandidat Jan Myhrvold

Jan har bakgunn fra politikken i gamle Sørum kommune, og har bl.a vært medlem av kontrollutvalget og varamedlem til kommunestyret i flere perioder. Han har også bred erfaring fra organisasjonslivet, bl.a. som styremedlem og trener i flere idrettslag i kommunen, og var også sentral i realiseringen av Texasdalen Terrengsykkelpark, et nærmiljøanlegg for sykling og friluftsaktiviteter på Sørumsand.

Jan har variert yrkesbakgrunn fra privat og offentlig sektor, og har arbeidet som konsulent/ rådgiver i privat sektor i mange år, Han har også lang erfaring fra revisjon og arbeid med økonomi- og budsjettstyring i statlig sektor, både fra Riksrevisjonen og ulike departementer. Til daglig arbeider Jan nå som fagsjef for digitalisering, og han har i også drevet egen virksomhet knyttet til landbruk og skogbruk i Blaker en rekke år.

På fritiden prioriteres aktiviteter i form av trening i ulike idrettslag i kommunen, både på Lillestrøm og Sørumsand, turer med sheepdog`en Twist, fjellturer og gjerne en smak på utelivet i Lillestrøm.

Politisk ambisjon

Jan sitt politiske engasjement handler om å bidra til å sikre at kommunen har god økonomisk styring, det er dette som gir handlefrihet til å prioritere bl.a nye utbygginger/satsinger innenfor skole, omsorg og idrett/kultur i årene fremover.

Lillestrøm er en sammensatt kommune, og utvikling må skje i hele kommunen basert på de særtrekk Lillestrøm by, tettstedene og bygdene har. Dette må være gjeldende prinsipp enten det f.eks er snakk om arealplaner eller kommunal tjenesteyting. I tillegg ser vi at det i kommunen er tydelige utfordringer f.eks knyttet til skolemiljø, infrastruktur/ veier og kostnadsnivå innenfor selvkostområdene (vann, avløp mm). Dette krever en aktiv kommune som sikrer at vi har de rette virkemidlene for å løse utfordringene vi stor foran. Dette vil være viktige saker for Jan den kommende fire års-perioden.

 • Alder: 50 år
 • Sivil status: Gift og har to barn på 10 og 13 år
 • Bosted: Sørumsand, men han har tidligere bodd flere år i Lillestrøm by og kjenner hele kommunen godt.

Videre kommunevalgsliste

7. kandidat Dmitry Zupanets Sørumsand
8. kandidat Knut Arne Johnsen Lillestrøm
9. kandidat Astrid Ulvseth Skedsmokorset
10. kandidat Bjørn Bjørnholdt Strømmen
11. kandidat Victoria Stein Strømmen
12. kandidat Arild Lind Skjetten
13. kandidat Line Marita Amundsen Volle Fetsund
14. kandidat Jon Lima Fetsund
15. kandidat Jarle Odland Blaker
16. kandidat Bjarne M. Hals Gan
17. kandidat Sigmund Fjeldstad Frogner
18. kandidat Øyvind Slora Blaker
19. kandidat Bjørn Lensnes Lillestrøm
20. Kandidat Arild Mossing Åkrene

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.