Fremskrittspartiet er klare til å styre Horten etter valget 11. september.
Fremskrittspartiet er klare til å styre Horten etter valget 11. september. © Bjørn Inge Bergestuen

Vi i FrP tror på Horten. Gjør du?

Horten er en kommune av muligheter. Vi har mye å være stolt av, men vi må ikke undervurdere de utfordringene kommunen står overfor. Med en altfor høy kommunal gjeld, økte renteutgifter og lav skatteinngang må vi tenke smartere og prioritere bedre enn hva dagens flertallspartier har gjort. Ved å prioritere det viktigste først mener vi i FrP at vi kan sikre gode og trygge velferdstjenester uten eiendomsskatt.

Eldreomsorg

Fremskrittspartiet prioriterer det viktigste først. Det innebærer blant annet at eldreomsorgen må styrkes.

Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen.

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Dette innebærer at den enkelte sykehjemsbeboer også skal få valgfrihet mellom private og offentlige sykehjem til lik kostnad. Eldreomsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige.

Helsepolitisk talskvinne Anne Grethe Hauan


Fremskrittspartiet er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenestene som kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker, og frigjøre tid til pleiepersonell slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen med den enkelte bruker/beboer. Velferdsteknologi som supplement til tradisjonell omsorg og pleie, vil også gi større trygghet for de pårørende.


Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie, for å sikre den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester. Vi ønsker at brukere av hjemmehjelp selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med. Det er også viktig at den enkelte bruker får medbestemmelsesrett på hvem som skal komme innenfor dørstokken deres.

Et godt aktivitetstilbud bidrar til mestring for personer med demens og kan, sammen med hjemmetjenester, være et viktig tiltak for å utsette innleggelse i sykehjem. Aktivitetstilbud bidrar til avlastning av pårørende, slik at de får mer overskudd til jobb og sosiale aktiviteter. Alle med demens må få tilbud om et individuelt tilpasset aktivitetstilbud.

Vi kan ikke akseptere nedleggelse av ulike tilbud ved Horten aktivitetssenter.

Helsepolitisk talskvinne Anne Grethe Hauan

Trygg oppvekst i gode barnehager og skoler

Alle barn og unge skal få en trygg og god oppvekst i Horten. En god før- og grunnskole gir et viktig grunnlag for videre utdanning for barna våre. Derfor er skole og barnehage et satsningsområde for Horten FrP.

Det er viktig med tilpasset undervisning til hver enkelt elev. Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

Jan Kåre Kjellesvik
Skole- og barnehagepolitisk talsperson Jan Kåre Kjellesvik


Fremskrittspartiet ønsker å ta i bruk/utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi eleven oppgaver som er tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Det er viktig at elevene får læringsutbytte av å være på skolen.

Skolene skal oppleve stor grad av selvstendighet, uten unødvendig innblanding fra politikere. FrP ønsker å styrke skolehelsetjenesten, gjennom aktivt følge opp søkbare midler fra staten. Vi mener også det er viktig å gi alle ansatte i skoler, barnehager og i laget rundt barna kompetanseheving knyttet til trygge og inkluderende miljøer, og forebygging mot mobbing, vold, nettrisikoer og seksuelle overgrep.

Mobbing skal bekjempes med alle mulige midler. Alle barn skal være trygge i Horten.

Skole- og barnehagepolitisk talsperson Jan Kåre Kjellesvik

Et attraktivt Horten

Horten kommune skal være et godt sted å bo og leve. Vi i FrP mener at kommunen skal ha en positiv tilnærming til ulike søknader fra innbyggere og næringsliv. Det må sikres tilstrekkelig med areal til både næringslivet og nye boligtomter. Vi vil jobbe for at enkle søknader kan behandles digitalt, slik at en byggesøknad kan få digital godkjennelse i løpet av noen minutter.

Styringen av kommunen skal være positiv og serviceinnstilt med en effektiv forvaltning som skal oppleves profesjonell og tilgjengelig for innbyggerne.

Bolig- og næringspolitisk talsperson Arnt Steinar Egeland

Vi trenger flere boliger og vi ønsker flere bedrifter velkommen til Horten. Det krever politisk vilje.

Bolig- og næringspolitisk talsperson Arnt Steinar Egeland

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Våre kvinner og menn står til innbyggernes tjeneste og skal hjelpe innbyggerne i møte med kommunen, dersom de opplever at kommunen ikke opptrer slik det bør forventes.

FrP ønsker å styre utviklingen av eksisterende og fremtidig frigjorte områder gjennom reguleringsplaner, og ikke ved oppkjøp av gammel bygningsmasse med bruk av skattebetalernes penger.

Horten kommune skal fremdeles være en sentral aktør innenfor teknologibaserte næringer. Samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet er viktig for fremtidig utvikling.

Ordførerkandidat Bjørn-Kristian Svendsrud

FrPs politikk er riktig for Horten. Jeg håper vi får velgernes tillit til å gjennomføre vår politikk, til det beste for Hortens innbyggere

Ordførerkandidat Bjørn-Kristian Svendsrud

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.