Norge må legge bort symbolpolitikk

«Vår vannkraft skal utvikle fastlandsindustrien, ikke elektrifisere sokkelen», heter det i en resolusjon fra Fremskrittspartiets landsstyre.

Norske energiressurser må styrke verdiskaping og velferd i Norge. I en tid hvor Europa og verden opplever rystelser i både energi- og sikkerhetssituasjonen, må Norge legge bort symbolpolitikk. Norske bedrifter og innbyggere skal ikke oppleve at skyhøye strøm og drivstoffkostnader truer arbeidsplasser og privatøkonomien. Det er feil bruk av norsk vannkraft når den brukes til å fase ut Tysklands kjernekraft eller elektrifisere norske plattformer som allerede er selvforsynt med gass. Det er derfor viktig nå å stake ut en bedre kurs for Norge som energi- og industrinasjon for de kommende generasjoner.

Skjuler seg bak «det grønne skiftet»

Norges energipolitikk handler i høyeste grad om globale maktforhold, om nasjonal industriutvikling og vår egen velstand. Norges energirikdom må brukes til å utvikle vårt næringsliv og sikre velferd og velstand til våre innbyggere.

I lys av dette må Norge være svært bevisst på hvordan industri-, energi- og petroleumspolitikken utformes. I lang tid har Norge behandlet våre kraftressurser som om det ikke er et knapphetsgode. Man har skjult seg bak retorikk om «grønt skifte», uten å prioritere basert på kostnader, nytteverdi og realisme. Det politiske flertallet har snakket både om å være Europas batteri, elektrifisere norsk sokkel og etablere nesten ubegrenset med nye industrisatsinger innen batteriproduksjon, hydrogensatsing etc. De siste års hendelser viser at man må prioritere langt hardere fremover.

Kabelpolitikken til utlandet må endres

Norge må være en energirik og forutsigbar oase hvor det skal være attraktivt å etablere virksomhet både for kraftforedlende og petrokjemisk industri. Det er viktig for både Norge og for Europa. Et sterkt industrimiljø vil sikre grobunn for kompetansearbeidsplasser og systemutvikling. Det vil være grobunn for innovasjon og gründere som kan videreutvikle næringer og skape nye. Og, det er viktig for å sikre nasjonal økonomisk aktivitet og styrke.

Kraftutveksling med utlandet har pågått i veldig mange tiår. Historisk har det være en situasjon med utvikling mellom land som har hatt god kontroll på egen energiforsyning. Den situasjonen har endret seg, og må derfor bety at kabelpolitikken til utlandet endres tilsvarende.

CO2-regnskap overstyrer energipolitikken

De siste årene har Europas energipolitikk derimot latt nasjonale CO2-regnskap overstyre energipolitikken i stadig større grad. Mange land i Europa har bevisst faset ut kraftverk som produserer forutsigbar grunnlast, hvor blant annet Tyskland nå stenger ned sine kjernekraftverk. I 2008 stod Tysklands atomkraftverk for hele 23,5% av landet strømproduksjon. I 2021 var dette redusert til 12%, og i løpet av 2022 skal tallet ned i 0%. Det har endret forutsetningene som i 2012 ble lagt til grunn for strømkabler til land som England og Tyskland.

Fra å være kabler mellom land i noenlunde balanse, så har kraftutvekslingen blitt mer og mer til en eksport ut av Norge. Det er urimelig og er ikke i Norges interesse. Det er ikke Norges ansvar å dekke opp for Tysklands kraftbehov. Til illustrasjonen – den 31/12-21 valgte Tyskland å stenge ned Grohne kjernekraftverk, som stod for 11 TWH årlig strømproduksjon, ca 2 % av Tysklands produksjon. Dette bidrar sterkt til ubalansen i Europeisk energiforsyning.

Norge må prioritere egen forsyningssikkerhet høyere

I den nye situasjonen må Norge endre politikk slik at vi prioriterer egen forsyningssikkerhet høyere. For eksempel bør Norge stoppe netto eksport av kraft i perioder hvor vår egen magasinfylling er lavere enn normalt. I tillegg bør det innføres en makspris på strøm for å sikre at innbyggerne og næringsliv ikke må betale skyhøye strømpriser som følge av urimelige og urealistiske politiske satsinger som rammer kraftbalansen.

På norsk side har stortingsflertallet ønsket å elektrifisere norsk sokkel, basert på ønske om å bedre nasjonalt CO2-regnskap. Det er en kostbar symbolpolitikk, hvor man skal bruke norsk vannkraft til å drifte plattformer, som igjen kan øke eksporten av gass til Europa. En slik politikk fremstår meningsløs, både fordi det vil kreve anslagsvis 50 milliarder kr i grunnlagsinvesteringer, og fordi det vil svekke kraftbalansen i Norge betydelig.

Bør investere i tiltak som øker kraftproduksjonen

I dagens situasjon bør man investere i tiltak som øker kraftproduksjon, fremfor å bygge infrastruktur som gjør enda flere aktører avhengig av eksisterende produksjon. Elektrifiseringen av sokkelen vil kreve anslagsvis 15 TWH, tilsvarende drøyt 10 % av norsk kraftproduksjon. Dette vil gjøre kraftsystemet vårt mer sårbart, fordi kraftetterspørselen fra oljeplattformer vil være stabile gjennom året, uavhengig av stram kraftbalanse og høye kraftpriser. Stortingsflertallets målsetning med elektrifiseringen er ensidig å kutte nasjonale CO2-utslipp.

Målsetningen for elektrifisering av plattformer som er selvforsynt med gass må derfor opphøre. Elektrifisering fra land må begrenses til de prosjekter hvor lokal energiforsyning ikke er mulig. I slike tilfeller må oljeselskapene selv sikre utbygging av ny kraftproduksjon tilsvarende eget behov samt dekke kostnadene for infrastruktur. Nye kraftverk skal selvsagt konsesjonsbehandles etter vanlige regler, og man skal være åpne for at landbasert gasskraft er en av løsningene som kan realiseres.

FrPs landsstyre mener følgende skal ligge til grunn for norsk kraftpolitikk fremover:

  • Norske kraftressurser skal brukes til å stimulere industriutvikling og sikre velstand for innbyggerne
  • Det skal være målsetting om å øke norsk produksjonskapasitet for strøm
  • Netto eksport av strøm skal kunne skje når vannmagasinene har fyllingsgrad som er høyere enn normalt for årstiden
  • Offshoreinstallasjoner som er selvforsynt med energi skal ikke elektrifiseres fra land
  • Plattformer som forutsetter tilførsel av elektrisk kraft skal dekke dette opp med investering i tilsvarende ny produksjonskapasitet
  • Tiltak som gjøres under begrepet «det grønne skiftet» skal ikke bidra til økte strømpriser eller økte utgifter til nettleie for husstander og næringsliv
  • Norge skal beholde nasjonal kontroll på petroleumspolitikken og energipolitikken
  • Petroleumspolitikken skal ha et langsiktig perspektiv, blant annet for å bidra til å sikre råstoff til petrokjemisk industri

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.