© Håkon Rusdal

Skole og barnehage

Nye mobbetall er en varslet katastrofe

Ifølge Elevundersøkelsen øker antallet elever som opplever mobbing. Himanshu Gulati mener det er en varslet katastrofe, og at det nå må gjøres noe med regelverket.

Himanshu Gulati, Frps utdanningspolitiske talsperson, mener de nye mobbetallene fra Elevundersøkelsen er en varslet katastrofe.

- Dette er et samfunnsproblem og det er vår plikt som politikere å løse disse problemene, og da må vi iverksette tiltak, sier Gulati.

Fremskrittspartiet har det siste året innhentet innspill og synspunkter fra skoleansatte, tillitsvalgte, lærerorganisasjoner, foreldre, lokalpolitikere og andre som er bekymret for økningen i mobbing og vold i norsk skole.

- Vi har fått et klart inntrykk av at regelverket som er ment å beskytte elevene står i veien for å ta tak i utfordringer som mobbing og vold i skolen. Mange lærere er redde for å gripe inn i alvorlige saker av frykt for å bli anklaget for krenkelse av eleven, sier Gulati.

Kan ikke leve med handlingslammelse

Dagens opplæringslovs § 9 A-5 er ment for å beskytte elevene, men Gulati mener den i praksis har den ført til at mange lærere ikke tør å ta tak i uakseptable situasjoner i skolen.

- Vi kan ikke leve med en handlingslammelse hvor enkeltelever med store adferdsutfordringer får ødelegge læringsmiljøet og trivselen til medelever, grunnet skolelederes manglende virkemidler å ta tak i. Dagens regelverk for flytting av mobbere har en for høy terskel, er for byråkratisk, og hindrer anvendelsen av et viktig virkemiddel i saker med grov og langvarig mobbing. avslutter Gulati.

Fremskrittspartiets forslag:

  • Foreslå endringer i opplæringslovens bestemmelser om krenkelse av elever (dagens § 9 A-5) og eventuelt andre nødvendige endringer, slik at ikke lovverket står i veien for å ta tak i hendelser med vold, mobbing og annen uønsket adferd i skolen.
  • Foreslå nødvendige regelverksendringer som senker terskelen for å flytte elever som har utøvd grov og langvarig mobbing til en annen skole, og ber regjeringen om å innhente en årlig rapportering på bruken av dette virkemiddelet i skolenes arbeid for å bekjempe mobbing og bedre tryggheten i skolemiljøet.
  • Endre regelverket slik at elever med svært problematisk adferd kan løftes til egne skoletilbud av hensyn til seg selv og medelevers læringsmiljø, slik som blant annet prosjektet med Skolaakuten i Sverige, og ber regjeringen starte arbeidet med utarbeidelse av et slikt tilrettelagt skoletilbud.
  • Innføre forebyggingstiltak etter modell fra sosialagentprosjektet i Oslo på skoler med særskilte volds- og trusselutfordringer, for å hjelpe dem i arbeidet med å bekjempe den dramatiske situasjonen som noen skoler opplever.
  • Rettighetsfeste skoleansattes rett til informasjon om elever som har en kjent voldshistorikk eller som på annen måte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.