Foto av Per Willy Amundsen.
© Fremskrittspartiet

Justis og beredskap

Slik kan ungdomskriminaliteten bremses

Fremskrittspartiet vil i høst fremme en rekke konkrete lovforslag for å stanse den negative kriminalitetsutviklingen blant unge.

- Vi må gjøre endringer som faktisk monner i den situasjonen vi nå opplever. Vi kan ikke la vær å ta grep når vi ser den dramatiske økningen i knivstikkinger, ran, overgrep og generell vold blant unge, sier leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, FrP.

De to siste årene er det satt rekord i antall nye unge voldsofre. I 2022 var antall anmeldte voldslovbrudd med personofre i alder 6-15 år på 4 493 ofre. Dette er 8 prosent flere enn i 2021 som også var et rekordår og nesten 200 prosent flere enn i 2004.

- Mye av problemet er at når gjerningspersonene er under 18 år, vil de automatisk gå inn under ungdomsstraffregimet. For unge førstegangsforbrytere, som har gjort et feilskjær i livet, kan ungdomsstraff være til nytte. Men, ungdomsstraff virker i liten grad ovenfor de som allerede er aktive gjengangere og de som står for den mest alvorlige kriminaliteten, sier Amundsen.

Nytt system for ungdomsstraff

Ett av de viktigste forslagene FrP vil fremme er å erstatte gjeldene ungdomsstraff med mer egnede reaksjonsformer, og innføre et lukket institusjonsregime for de under 18 år som dømmes for de mest alvorlige lovbruddene.

- En rekke tunge fagmiljøer, deriblant Oslo Tingrett, peker på store utfordringer og mangler i hvordan ungdomsstraffen har blitt. Det er alt for stor grad av vilkårlighet, tilfeldig oppfølging og avhenger ofte av samarbeid fra den domfelte. Ungdomsstraffen fungerer ikke etter Stortingets intensjon, derfor må vi endre på hele systemet, sier Amundsen.

Senke kriminell lavalder

Andre tiltak som vil bli fremmet er bl.a., å senke den kriminelle lavalderen fra 15 år til 14 år, sikre innføring av visitasjonssoner for våpenkontroll, å sikre innføring av doblet strafferamme for gjengrelatert kriminalitet og en kraftig skjerpelse av straffenivået for ulovlig våpenbesittelse.

- Det er mange strenge tiltak vi foreslår, men vi mener dette er rett medisin. Norge er blant landene i verden som behandler sine kriminelle på mildest mulig måte, og hvor straffereaksjonene mot kriminelle under 18 år nesten aldri er fengsel eller frihetsberøvelse. Den naive tro om at myke straffereaksjoner virker best mot unge brutale lovbrytere, er langt på vei motbevist. Vi må også ta større hensyn til befolkningens trygget og den alminnelige rettsfølelsen når vi straffer unge lovbrytere, sier Amundsen.

Redusere innvandringen

Det er også et viktig poeng at den mest effektive formen for kriminalitetsforebygging, er å redusere innvandringen fra land som er svært overrepresentert i kriminalstatistikkene.

- Økningen i kriminalitet henger sammen med innvandring og feilet integrering. Mange av drapene, knivstikkingene, voldtektene og ranene er begått av mennesker med innvandrerbakgrunn. Mye av kriminaliteten er således importerte problemer som vi kunne ha vært foruten, sier Amundsen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.