© Colourbox

Symbolpolitikk redder ikke klimaet

Fremskrittspartiet vil ha en klimapolitikk som faktisk fungerer i stedet for symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen.

Den norske klimadebatten er i altfor stor grad preget av politiske symboler, manglende konsekvensutredninger og for liten tro på markedet. Resultatet av dette er mange meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskaping i Norge.

FrP vil:

 • Føre en effektiv klima- og miljøpolitikk fri for politiske symboler
 • Basere politikken på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen
 • Støtte forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter som kan bidra til redusert fotavtrykk på klima og miljø
 • Basere all gjennomføring av klimatiltak på en grundig kost/nytte-analyse
 • Bruke klimakvoter for å gjennomføre utslippskutt der det er mest kostnadseffektivt
 • Fortsette å utvikle olje, gass og leverandørindustrien i Norge
 • Styrke satsingen på hydrogen og biogass
 • Starte en aktiv politikk for skogplanting for å redusere utslipp og øke verdiskapingen i Norge
 • Skjerme norsk landbruk og fiskerier for særegne klimatiltak som flytter produksjonen ut av Norge
 • Si nei til nye reguleringer, påbud og forbud som innskrenker innbyggernes frihet og egne valg
 • Forsterke arbeidet mot forsøpling på land og i havet
 • Si nei til forbud mot bensin- og dieselbiler

Det må lønne seg å ta miljøvennlige valg

FrP er det eneste alternativet til dagens symbolske klimapolitikk. Vi vil føre en klima- og miljøpolitikk som både kutter utslipp, tar hensyn til norsk industri og øker verdiskapingen i Norge. Det betyr at det må lønne seg for folk og bedrifter å ta smarte og miljøvennlige valg.

Vi vil ha en klimapolitikk som fungerer i stedet for symbolpolitikk

Skal ikke straffes for å trenge bilen

I Norge er det mange som trenger bilen i hverdagen. Du skal ikke straffes for at du må kjøre til jobb eller for å levere i barnehagen eller på skolen.

Politikerne må heller ta ansvar for å gjøre nye og mer miljøvennlige biler billigere, slik at det blir enklere for folk å velge det som forurenser minst.

Du skal ikke straffes for å trenge bilen. © Colourbox

Til kamp mot plast i havet

Havet er ikke en søppelkasse. Fremskrittspartiet vil styrke kampen mot plast i havet og annen marin forsøpling. De siste tiårene har det vært en svært negativ utvikling når det kommer til plast i havet. Det er nå på tide at vi får på plass en forpliktende avtale for å bekjempe denne utviklingen.

Vi trenger ikke flere tomme ord, men konkrete handlinger. På samme måte som vi har en Paris-avtale for utslipp av klimagasser, må vi ha en avtale for havet som omhandler forhold i Norge og internasjonalt.

FrP vil styrke kampen mot plast i havet © Colourbox

Sterkere virkemidler

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en rekke forslag for å bekjempe plast i havet, blant annet at straffene for dumping av avfall fra skip skal økes. Vi har sett eksempler på båter som dumper søppel i havet og får en bot, men det er ikke sikkert at dette er nok.

FrP mener det kan innføres en prikkbelastning lik det vi har i trafikken for dem som gjør dette gjentatte ganger. Da kan man vurdere en karanteneordning der man utestenges fra å anløpe norske havner en periode eller innføre andre straffer som svir.

Ja til norsk olje og gass

For Fremskrittspartiet er det viktig å satse videre på olje- og gassnæringen som en av de reneste i verden.

Sverdrup-feltet alene vil gi 1 400 milliarder kroner i inntekter, og 900 av disse milliardene kan vi bruke til å bygge velferdssamfunnet videre. Disse inntektene og arbeidsplassene olje- og gassnæringen skaper, er det dessverre mange som ikke vil ha.

Tidligere i år behandlet Stortinget regjeringens forslag til klimaplan. Det er uten tvil den saken som vil gi størst konsekvenser for fremtidig politikk og budsjetter de neste 10-20 årene. For FrP har det hele veien vært uaktuelt å mer enn tredoble CO2-avgiften på norske arbeidsplasser eller å elektrifisere sokkelen som vil føre til lite annet enn utflagging av norsk industri og tap av verdiskaping.

For FrP er det viktig å satse videre på olje- og gassnæringen. © Colourbox

FrP vil ha en klimapolitikk som faktisk fungerer, fremfor symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen.

Les mer om vår politikk her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.