Justis og beredskap

Gjengkriminalitet: - Tiltakene for å stoppe voldsspiralen

Fremskrittspartiet foreslår 13 konkrete tiltak for å stoppe voldsspiralen i ungdoms- og gjengmiljøene.

Tiltakspakke mot gjengkriminalitet

Gjeng- og ungdomskriminaliteten har eksplodert de siste årene, med en enorm oppsving i trusler, ran og vold. Fremskrittspartiet mener maktapparatet må få nye og utvidede myndigheter for å kunne stanse utviklingen hvor unge kriminelle med innvandrerbakgrunn stadig utgjør et større samfunnsproblem.

- Politiet har mistet respekten blant de unge, de har mistet kontroll over voldsutviklingen, og maktapparatet har ikke verktøyene som er nødvendig for å håndtere dagens unge kriminelle, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen.

Amundsen er oppgitt over at unge gutter i dag kan rane, utøve vold, true og voldta, uten at det får noen reelle konsekvenser.

- Dersom Fremskrittspartiet får gjennomslag for våre 13 tiltak, vil politiet kunne innføre visitasjonssoner, straffene for gjengkriminalitet vil dobles, straffene for ulovlig våpen dobles og straffene i utsatte områder vil også dobles, for å trygge lokalmiljøene, sier Amundsen.

13 tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet

 • Oppholdsforbud i bestemte områder i bestemte tidsrom for den som dømmes for gjengrelatert kriminalitet.
 • Innføring av visitasjonssoner for våpenkontroll.
 • Innføring av doblet strafferamme for gjengrelatert kriminalitet.
 • En kraftig skjerpelse av straffenivået for ulovlig våpenbesittelse.
 • En dobling av strafferammen for kriminalitet begått i områder som er særlig utsatt for gjengrelatert kriminalitet.
 • Endre regler for strafferabatt slik at straffen for de tre strengeste forhold adderes før det eventuelt gis fellesstraff for øvrig pådømte lovbrudd.
 • Utrede idømmelse av fengselsstraff for lovbryter under 18 år som domfelles for gjengrelatert kriminalitet.
 • Innføre lukket institusjonsregime som straffereaksjon for straffedømte under 18 år, som erstatning for de gjeldende reaksjonsformer ungdomsstraff og ungdomssoppfølging som foreslås avviklet.
 • Senke den kriminelle lavalderen fra 15 år til 14 år, slik den var frem til 1987.
 • Opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger.
 • En generell bevæpning av politiet.
 • Gjøre det enklere for påtalemyndigheten å inndra verdier som er frembrakt ved kriminelle handlinger.
 • Etablere et hurtigspor for rask pådømmelse av lovbrudd begått av gjerningspersoner som var under 18 år på handlingstidspunktet.

Dagens straffer oppleves som et hån mot ofrene

Per-Willy Amundsen

Regjeringens tiltak er for svake til å avskrekke

Regjeringen har fremmet et forslag for å gjøre ungdomsstraffen litt strengere, noe som vil få flertall. Men med endringene vil en 17-åring som voldtar et barn på det groveste, eller knivstikker noen som fører til livsvarige mén, i beste fall vil sitte fengslet i et halvt år, når ungdomsstraff idømmes.

- Vi må ha på plass mye strengere virkemidler, selv mot unge lovbrytere. Dagens maksimumsstraffer gir ingen avskrekkende effekt, de harmonerer ikke med den allmenne rettsfølelse, og de oppleves som et hån mot ofrene som har fått sine liv radikalt endret eller ødelagt av gjerningspersonene, sier Amundsen.

Vil erstatte dagens ungdomsstraff

Ett av de viktigste tiltakene som fremmes, er å avvikle ungdomsstraff som kan sies å ha en meget begrenset suksess. Som i så mange andre saker, står Fremskrittspartiet alene om å ta i bruk sterke virkemidler. Venstresiden i norsk politikk oppfører seg i dag, nøyaktig slik svenskene gjorde for bare få år siden. De nekter å erkjenne at innvandringen er problemet, og de stikker hodet i sanden og håper problemet vil gå over av seg selv.

- Fremskrittspartiet har visst at disse problemene ville komme og vi har advart mot dem i over 40 år. Ranene, volden og voldtektene vi utsettes for, er i stor grad importerte problemer vi kunne og burde ha vært foruten. Derfor er den mest effektive kriminalitetsforebygging å sterkt begrense eller stanse all innvandring fra ikke-vestlige land, siden disse er svært overrepresenterte i kriminalstatistikkene, sier Amundsen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.