Olje og gass er vår viktigste næring

Petroleumsnæringen er vår viktigste industri, og skaper vekst, velferd og arbeidsplasser i hele landet. Russlands krig mot Ukraina viser hvor viktig det er at Norge fremdeles er en forutsigbar eksportør av olje og gass. Europa kan ikke fortsette å være avhengige av energi fra Russland eller andre diktaturer.

Fremskrittspartiet vil videreutvikle Norge som en energinasjon. Slik sikrer vi velferdssamfunnet og fortsatt verdiskaping over hele landet. Vi bidrar med dette også til Europas sikkerhet.

Kartlegging og leting

Russlands krig mot Ukraina viser hvor viktig det er med en fremoverlent og forutsigbar olje- og gasspolitikk, hvor gode konsesjonsrunder og letevirksomhet og utbygging oppfordres, slik at Norge fortsetter å være en forutsigbar eksportør av olje og gass. Europa kan ikke fortsette å være avhengige av Russland, eller gjøre seg avhengig av nye diktaturer for energi. Europa må ta ansvar for eget energibehov, men med fornuftig politikk fremfor symbolpolitikk og ideologi.

Vi vil derfor satse mer på kartlegging og leting, forskning og utvikling. Vi vil åpne flere blokker for leting og utvinning, og bygge infrastruktur slik at Norge kan eksportere enda mer gass. FrP vil i tillegg kartlegge forekomster av mineraler på norsk sokkel for å sikre muligheten for etterspurte råvarer og fremtidige inntekter til Norge.

Visste du at Norge vil tjene rundt 1169 milliarder kroner på olje- og gassindustrien i 2022?

Lavere strømpris

Strømprisene er rekordhøye, og for mange i både husholdninger og næringsliv er strømregningen nær tålegrensen. I tillegg gjør økende priser på drivstoff og mat at folk og bedrifter går et vanskelig år i møte. Energikrisen i Europa er skapt av dårlig energipolitikk over lenger tid, i tillegg til Russlands krigføring og bruk av gass som våpen. Via de to siste utenlandskablene til Storbritannia og Tyskland har Norge importert problemet til landet.

Tilgang på rimelig kraft har vært et historisk gode og et konkurransefortrinn for industri og norske husholdninger. Det har gitt grunnlag for sysselsetting og høy verdiskaping over hele landet. Fremskrittspartiet mener at målet for norsk kraftpolitikk bør være å få strømprisene ned igjen til normalt nivå, slik at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt kan være et norsk konkurransefortrinn og et gode for befolkningen.

© Colourbox

Visste du at gjennomsnittsprisen for strøm i perioden 2002-2020 var 28 øre/kWt? Gjennomsnittsprisen siste år (fra oktober 2021 til oktober 2022, sone 1 og 2) var på 243 øre/kWt

Maks 50 øre kwt

Det er ikke riktig at staten og kommunene skal håve inn milliarder på de høye strømprisene mens folk flest og bedriftene sliter, og levedyktige arbeidsplasser står i fare. FrP mener at disse ekstraordinære inntektene bør refunderes til strømkundene og næringslivet, ved at staten senker særavgifter og merverdiavgiften og fjerne elavgiften.

Vi ønsker å sette en pris på maksimalt 50 øre/kWt, som inkluderer merverdiavgiften. Dette skal gjelde for alle, både husholdninger, fritidseiendom, frivilligheten og næringsliv. Det gjøres ved at strømstøttesats settes til 100 prosent over 50 øre. Støtten skal vare fra 1. september 2022 og frem til strømprisene er normalisert igjen.

FrP mener at et overordnet mål for norsk kraftpolitikk bør være å få strømprisene ned igjen til normalt nivå, slik at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt kan være et norsk konkurransefortrinn, og et gode for befolkningen.

En klimapolitikk som virker

FrP vil ha en effektiv, skalerbar og gjennomtenkt klimapolitikk som virker. Det hjelper lite om vi reduserer utslipp i Norge hvis de øker langt mer i andre land. Målet vårt er derfor å få ned utslippene globalt. Vi mener de beste tiltakene er å kjøpe klimakvoter, fordi man slik får gjennomført utslippskutt der de er billigst.

Vi vil også satse på tiltak som skogplanting og gjødsling av skog. Ung skog i god vekst tar opp mye CO2, slik at klimagassutslippene blir lavere.

Vi er mot en kostbar symbolpolitikk. Fremskrittspartiet vil derfor stoppe elektrifisering av sokkelen. Det vil spare skattebetalerne for minst 50 milliarder kroner, og sørge for rundt 10-15 TWh mer strøm til norske forbrukere og bedrifter på land.

Visste du at norske husholdninger til sammen bruker rundt 40 TWh strøm i året og at elektrifisering av sokkelen vil ta 10-15 TWh? Rundt en tredel av strømmen folk flest bruker på et år vil altså forsvinne ut til plattformene . Dette vil koste minst 50 milliarder kroner .

FrP mener også at CCS-prosjektet Langskip er en feilprioritering, fordi staten tar nesten all risikoen mens skattebetalerne tar regningen. Langskip er et eksperimentelt prosjekt for CO2-lagring til en anslått kostnad av 25,1 milliarder – og prosjektet har allerede sprukket med nær en milliard mer. Staten bør enten trekke seg fra prosjektet, eller så må den private andelen av risiko og kostnad økes vesentlig.

Norge må rustes bedre for å håndtere klimaendringene. Vi vil derfor prioritere flom- og skredsikring. Fremskrittspartiet vil også forsterke arbeidet mot forsøpling på land og i havet.

Mer fornybar energi

FrP vil styrke satsingen på vannkraft, som er vår viktigste fornybarkilde. Oppgradering av eksisterende kraftverk og utbygging av nye vannkraftverk vil gi oss rundt 23 TWh mer strøm. Fremskrittspartiet ønsker et skattesystem som stimulerer til lønnsomme oppgraderinger og større vannkraftproduksjon. Rimelig fornybar kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Fremskrittspartiet støtter bare utbygging av vindkraft hvis det er lønnsomt og har lokal tilslutning.

Energi og miljø 778 000 000
Økning av letevirksomheten på norsk sokkel 120 000 000
Flom og skredforebygging 170 000 000
Kraftutbygging. Raskere behandling av søknader og konsesjoner i NVE 30 000 000
Forskning og teknologiutvikling (Petromaks 2, Demo 2000 og Petrosenter) 33 000 000
Norwegian Enegy Partner, næringsfremme i utlandet 5 000 000
Tilskudd til rovvilttiltak 25 000 000
Kvotekjøp CO2, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner 290 000 000
Påskoging og gjødsling 100 000 000
Stønad til husholdninger , næringsliv og fritidsboliger for ekstraordinære strømutgifter økes 22 000 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.