Hovedorganisasjon

Fremskrittspartiets organisasjon består av Hovedorganisasjonen med Landsmøtet som høyesteorgan, deretter Landsstyret, og i det mer daglige Sentralstyret og Arbeidsutvalget.

Generalsekretæren er det utførende organ for beslutninger fattet i Hovedorganisasjonen.

Landsmøte

Landsmøtet er partiets øverste myndighet. 
Les mer om landsmøte her

Landsstyret

Landsstyret er partiets nest øverste myndighet. 
Les mer om landsstyret her

Sentralstyret

Sentralstyret har ansvar for den løpende drift av partiet. Jfr. vedtektenes § 9. 
Les mer om sentralstyret her

Ansatte i Hovedorganisasjonen

Les mer om de ansatte i hovedorganisasjonen her