Ansatte i Hovedorganisasjonen

Sekretariatets ledes av Generalsekretæren og som er forankret i partiets vedtekter § 10:
Generalsekretæren ansettes av Sentralstyret. Generalsekretæren kan ansettes på åremål.
Generalsekretæren er partiets administrative leder, og er ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret.

Generalsekretæren er ansvarlig for å gjennomføre sitt arbeid innenfor de økonomiske og faglige rammer som vedtas av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret. Generalsekretæren rapporterer til Sentralstyret og har rett og plikt til å innstille ovenfor dette i alle saker.

Generalsekretæren, eller den han eller hun bemyndiger, har møte, tale og forslagsrett i alle partiorganisasjonens organer og tilknyttede organisasjoner. Generalsekretæren er ansvarlig redaktør for publikasjoner utgitt av Hovedorganisasjonen, med mindre annet er vedtatt av Sentralstyret.

De ansatte i partiet tilsettes av Generalsekretæren. Dette med unntak av assisterende generalsekretær, som ansettes av Sentralstyret.

Partiets adresse er:
   
Fremskrittspartiet
           Telefon:
 23 13 54 00 
Karl Johans gate 25
  Telefaks:
 23 13 54 01
0159 Oslo
  E-post:
 frp@frp.no
       
Mediehenvendelser rettes til FrPs pressevakt når du på tlf. 46 47 46 47 (Ikke SMS)

Ansattoversikt

Finn Egil Holm
Generalsekretær
Telefon: 23 13 54 00
E-post: feh@frp.no
Generalsekretæren skal forestå den daglige ledelse av partiets sekretariat. Generalsekretæren er ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret.

Øistein Lid
Assisterende generalsekretær
E-post: oil@frp.no


Erland Vestli
Økonomisjef
Telefon: 958 75 831

Helge Fossum
Markedssjef
Telefon: 920 26 737
E-post: hef@frp.no

Marianne Nordli
Kompetanseleder

Adrian Vilfred Smith Stenberg
Rådgiver
Telefon: 918 38 749
E-post: avss@frp.no
Rådgiver i markedsavdelingen

Anita Nock
Rådgiver
Telefon: 992 59 398
E-post: ann@frp.no
Rådgiveransvar for Agder FrP

Anne Grethe Hauan
Medlemsrådgjevar
Telefon: 404 05 353

Anne Grethe Svee Strande Bråthen
Valgkampsekretær
Telefon: 902 20 119
E-post: ags@frp.no

Anne Marie Fiksdal
Rådgiver
Telefon: 453 93 303
E-post: amf@frp.no

Rådgiveransvar for Møre og Romsdal FrP


Arild Lind
Rådgiver
Telefon: 900 76 407
Rådgiveransvar for Viken FrP

Arne-Rune Gjelsvik
Rådgiver
Telefon: 924 23 533

Rådgiveransvar for Sametingsgruppen, Vestfold og Telemark FrP


Astrid Nordahl
Rådgiver
Telefon: 988 55 004
E-post: asn@frp.no
Rådgiver i markedsavdelingen

Bjørn Inge Bergestuen
Rådgiver og medlemsansvarlig

Rådgiver med ansvar for partiets IKT- og webløsninger, samt hovedansvaret for partiets medlemsregister


Boris Groth
Rådgiver
Telefon: 928 09 142
E-post: bog@frp.no

Rådgiveransvar for Vestland FrP


Ellen Eriksen
Rådgiver
Telefon: 952 24 229

Rådgiveransvar for Vestfold og Telemark FrP


Farida Amin
Sekretær
Telefon: 938 37 095

Sekretær for Viken FrP


Inge Bjørnebekk
Rådgiver
Telefon: 928 87 895
E-post: inb@frp.no

Rådgiveransvar for Trøndelag FrP


Ingar Eikbråten
Rådgiver
Telefon: 908 42 789
E-post: ine@frp.no

Rådgiveransvar for Nordland FrP


Jørn Kyle Finnesand
Rådgiver
Telefon: 976 92 928
E-post: jkf@frp.no

Rådgiveransvar for Rogaland FrP


Knut Gunnar Larsen
Rådgiver
Telefon: 907 80 275
E-post: kgl@frp.no

Rådgiveransvar for Innlandet FrP


Morgan Langfeldt
Rådgiver
Telefon: 91104016
E-post: mol@frp.no

Ole Martin Johansen
Rådgiver
Telefon: 410 10 360
E-post: omj@frp.no

Rådgiver i markedsavdelingen


Ronny Røste
Spesialrådgiver
Telefon: 900 84 262
E-post: ror@frp.no

Stine Margrethe Knutsdatter Stamland
Tekstforfatter
Telefon: 902 26 400
E-post: smk@frp.no

Svein Alfred Nilsen
Rådgiver
Telefon: 908 34 042
E-post: san@frp.no

Rådgiveransvar for Troms og Finnmark FrP


Øystein Andreassen
Rådgiver
Telefon: 907 94 064

Rådgiveransvar for Oslo FrP og Vestland FrP


Heidi Torseth
Administrasjonssekretær
Telefon: 958 69 135

Eglė Kavaliauskaite
Husøkonom
Telefon: 463 96 398
E-post: egle@frp.no