Ansatte i Hovedorganisasjonen

Sekretariatets ledes av Generalsekretæren og som er forankret i partiets vedtekter § 10:
Generalsekretæren ansettes av Sentralstyret. Generalsekretæren kan ansettes på åremål.
Generalsekretæren er partiets administrative leder, og er ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret.

Generalsekretæren er ansvarlig for å gjennomføre sitt arbeid innenfor de økonomiske og faglige rammer som vedtas av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret. Generalsekretæren rapporterer til Sentralstyret og har rett og plikt til å innstille ovenfor dette i alle saker.

Generalsekretæren, eller den han eller hun bemyndiger, har møte, tale og forslagsrett i alle partiorganisasjonens organer og tilknyttede organisasjoner. Generalsekretæren er ansvarlig redaktør for publikasjoner utgitt av Hovedorganisasjonen, med mindre annet er vedtatt av Sentralstyret.

De ansatte i partiet tilsettes av Generalsekretæren. Dette med unntak av assisterende generalsekretær, som ansettes av Sentralstyret.

Partiets adresse er:
   
Fremskrittspartiet
           Telefon:
 23 13 54 00 
Karl Johans gate 25
  Telefaks:
 23 13 54 01
0159 Oslo
  E-post:
 frp@frp.no
       
Mediehenvendelser rettes til FrPs pressevakt når du på tlf. 46 47 46 47 (Ikke SMS)
Pressekontakt for Siv Jensen er statssekretær Atle Simonsen på tlf. 920 36 938

Ansattoversikt

Fredrik Färber
Generalsekretær
Telefon: 23 13 54 00
E-post: frf@frp.no
Generalsekretæren skal forestå den daglige ledelse av partiets sekretariat. Generalsekretæren er ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret.

Øistein Lid
Assisterende generalsekretær
Assisterende generalsekretær er generalsekretærens stedfortreder . I tillegg har han avdelingslederansvar for organisasjonsavdelingen, og arbeider således med alle spørsmål knyttet til organisasjonens daglige drift.

Erland Vestli
Økonomisjef
Telefon: 958 75 831

Helge Fossum
Markedssjef
Telefon: 920 26 737
E-post: hef@frp.no

Marianne Nordli
Kompetanseleder

Anita Vik
Rådgiver
Telefon: 992 59 398
E-post: anv@frp.no
Rådgiveransvar for Agder FrP

Anne Grethe Hauan
Medlemsrådgjevar
Telefon: 404 05 353

Anne Grethe Svee Strande Bråthen
Valgkampsekretær
Telefon: 902 20 119
E-post: ags@frp.no

Anne Marie Fiksdal
Rådgiver
Telefon: 453 93 303
E-post: amf@frp.no

Rådgiveransvar for Møre og Romsdal FrP


Arild Lind
Rådgiver
Telefon: 900 76 407

Sykemeldt


Arne-Rune Gjelsvik
Rådgiver
Telefon: 924 23 533

Rådgiveransvar for Sametingsgruppen, Vestfold og Telemark FrP


Astrid Nordahl
Rådgiver
Telefon: 988 55 004
E-post: asn@frp.no
Rådgiver i markedsavdelingen

Bjørn Inge Bergestuen
Rådgiver og medlemsansvarlig

Rådgiver med ansvar for partiets IKT- og WEB-løsninger, samt hovedansvaret for partiets medlemsregister


Boris Groth
Rådgiver
Telefon: 928 09 142
E-post: bog@frp.no

Rådgiveransvar for Vestland FrP


Christian Danielsen
Rådgiver
Telefon: 909 80 028
E-post: chd@frp.no

Rådgiver i markedsavdelingen


Ellen Eriksen
Rådgiver
Telefon: 952 24 229

Rådgiveransvar for Vestfold og Telemark FrP


Farida Amin
Sekretær
Telefon: 938 37 095

Sekretær for Viken FrP


Inge Bjørnebekk
Rådgiver
Telefon: 928 87 895
E-post: inb@frp.no

Rådgiveransvar for Trøndelag FrP


Ingar Eikbråten
Rådgiver
Telefon: 908 42 789
E-post: ine@frp.no

Rådgiveransvar for Nordland FrP


Inger Ulvund
Rådgiver
Telefon: 901 74 811
E-post: inu@frp.no

Sykmeldt


Jørn Kyle Finnesand
Rådgiver
Telefon: 976 92 928
E-post: jkf@frp.no

Rådgiveransvar for Rogaland FrP


Knut Gunnar Larsen
Rådgiver
Telefon: 907 80 275
E-post: kgl@frp.no

Rådgiveransvar for Innlandet FrP


Ronny Røste
Spesialrådgiver
Telefon: 900 84 262
E-post: ror@frp.no

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen
Tekstforfatter
Telefon: 902 26 400
E-post: smk@frp.noSvein Alfred Nilsen
Rådgiver
Telefon: 908 34 042
E-post: san@frp.no

Rådgiveransvar for Troms og Finnmark FrP


Øystein Andreassen
Rådgiver
Telefon: 907 94 064

Rådgiveransvar for Oslo FrP og Vestland FrP


Heidi Torseth
Administrasjonssekretær
Telefon: 958 69 135