Landsmøtet

Landsmøtet er partiets øverste myndighet. Ordinært Landsmøte skal avholdes innen 1. juli hvert år og sammenkalles av partiets generalsekretær med minst seks ukers varsel.

Senest to uker før Landsmøtet avholdes, sendes følgende saksdokumenter til alle Landsmøtets møteberettigede:

  • Sentralstyrets årsberetning
  • Stortingsgruppens årsberetning
  • Innberetning fra revisjonskomiteen
  • Eventuelle innkomne forslag
  • Valgkomiteens innstilling
  • Eventuelle innstillinger fra Landsstyret

Landsmøte 2019