Landsstyret

Landsstyret er partiets nest øverste myndighet.

Generalsekretæren innkaller, etter vedtak i Sentralstyret, til ordinært Landsstyremøte to ganger i året. Videre innkalles Landsstyret når enten Sentralstyret, stortingsgruppen eller fylkesstyrene i minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum. 

Se vedtektenes §7 for komplett informasjon.

 

Fylkesledere

Bente Thorsen
Fylkesleder Rogaland FrP
Telefon: 99710290

Christian Eikeland
Fylkesleder Agder FrP
Telefon: 99563219

Dagfinn Henrik Olsen
Fylkesleder Nordland FrP
Telefon: 41225671

Frank Sve
Fylkesleder Møre og Romsdal FrP
Telefon: 46540320

Frode Gaasland Hestnes
Fylkesleder Vestfold og Telemark FrP
Telefon: 92445529

Gustav Bahus
Fylkesleder Vestland FrP
Telefon: 41552100

Johan Aas
Fylkesleder Innlandet FrP
Telefon: 99119172

Liv Gustavsen
Fylkesleder Viken FrP
Telefon: 92462743

Odd Eilert Persen
Fylkesleder Troms og Finnmark FrP
Telefon: 97750001

Tommy Skatland
Fylkesleder Trøndelag FrP
Telefon: 41761369

Tone E. Ims Larssen
Fylkesleder Oslo FrP
Telefon: 92665462

Sentralstyret

Siv Jensen
Leder

Sylvi Listhaug
1. nestleder

Terje Søviknes
2. nestleder

Alf Erik Andersen
Medlem
Telefon: 90516610

Christian Tybring-Gjedde
Medlem
Telefon: 928 23 438

Ketil Solvik-Olsen
Medlem

Ronny Berg
Medlem
Telefon: 99211816

Tom Staahle
Medlem
Telefon: 90654354

Hans Andreas Limi
Stortingsgruppens representant
Telefon: 98218504

Bjørn-Kristian Svendsrud
FpU representant
Telefon: 97665324

Jon Engen-Helgheim
1. Varamedlem
Telefon: 938 48 497

Bjørnar Laabak
2. Varamedlem
Telefon: 92270315

Kristoffer Harald Nagell-Dahl
3. Varamedlem
Telefon: 473 86 109

Fredrik Färber
Utvalgssekretær
Telefon: 23135400
E-post: frf@frp.no

Øistein Lid
Utvalgssekretær
Telefon: 23135400

Stortingsgruppens representanter

Kari Kjønaas Kjos
Stortingsgruppens representant
Telefon: 92866567

Per-Willy Amundsen
Stortingsgruppens representant
Telefon: 951 66 252


Roy Steffensen
Stortingsgruppens representant
Telefon: 47300043

Solveig Horne
Stortingsgruppens representant

Åshild Bruun-Gundersen
Stortingsgruppens representant
Telefon: 456 71 812