Regjeringsapparatet

Under følger en oversikt over partiets statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i H/FrP-regjeringen.

Statsråder

Siv Jensen
Finansminister
Telefon: 22244101
Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister
Telefon: 22248101
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester.

Per Sandberg
Fiskeriminister
Telefon: 22246400
Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og integreringsminister
Telefon: 22245103
Sylvi Listhaug har ansvar for å gjennomføre regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk.

Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister
Telefon: 22249250
Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

Terje Søviknes
Olje- og energiminister
Telefon: 22 41 61 00

Olje- og energiministeren skal sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet.


Åse Michaelsen
Eldre- og folkehelseminister

Finansdepartementet

Knut Jørgen Næsje
Statssekretær
Telefon: 99475614

Petter Kvinge Tvedt
Statssekretær
Telefon: 99553007

Cecilie Brein-Karlsen
Statssekretær
Telefon: 90880842

Julia Brännström Nordtug
Politisk rådgiver

Nærings- og fiskeridepartementet

Roy Angelvik
Statssekretær for Nærings- og fiskeridepartementet
Telefon: 22249090

Veronica Pedersen Åsheim
Statssekretær for fiskeridepartementet
Telefon: 40325593

Britt Dalsbotten
Politisk rådgiver for fiskeridepartementet
Telefon: 41220779

Helse- og omsorgsdepartementet

Line Miriam Sandberg
Statssekretær
Telefon: 911 30 242

Karine Skaret
Politisk rådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Knut Morten Johansen
Statssekretær
Telefon: 993 15 360

Torkil Åmland
Statssekretær
Telefon: 45397711

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Statssekretær
Telefon: 22 24 81 16
Foreldrepermisjon frem til 7. september 2018

Espen Teigen
Politisk rådgiver
Telefon: 47873575

Kunnskapsdepartementet

Atle Simonsen
Statssekretær

Landbruks- og matdepartementet

Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær
Telefon: 41683254

Margrete Dysjaland
Politisk rådgiver
Telefon: 92456520

Olje- og energidepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Statssekretær
Telefon:

Christian Emil Haugen
Politisk rådgiver
Telefon: 93020242

Samferdselsdepartementet

Tommy Skjervold
Statssekretær

Brage Baklien
Statssekretær
Telefon: 916 74 043

Rikard Knutsen
Politisk rådgiver
Telefon: 456 32 450

Statsministerens kontor

Frode Gaasland Hestnes
Statssekretær