Regjeringsapparatet

Under følger en oversikt over partiets statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i H/FrP-regjeringen.

Statsråder

Siv Jensen
Finansminister
Telefon: 22244101
Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Harald Tom Nesvik
Fiskeriminister
Telefon: 22246400
Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Tor Mikkel Wara
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister

Tor Mikkel Wara har ansvaret politikken knyttet til justis, samfunnssikkerhet og beredskap, asyl og innvandring.


Jon Georg Dale
Samferdselsminister
Telefon: 22416100
Samferdselsminister Jon Georg Dale har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester

Bård Hoksrud
Landbruks- og matminister
Telefon: 22249250
Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

Åse Michaelsen
Eldre- og folkehelseminister
Telefon: 22 24 90 90

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester.


Kjell Børge Freiberg
Olje- og energiminister
Telefon: 22 24 61 00
Olje- og energiministeren skal sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet.

Finansdepartementet

Knut Jørgen Næsje
Statssekretær
Telefon: 99475614

Petter Kvinge Tvedt
Statssekretær
Telefon: 99553007

Cecilie Brein-Karlsen
Statssekretær
Telefon: 90880842

Atle Simonsen
Statssekretær
Telefon: 920 36 938

Julia Brännström Nordtug
Politisk rådgiver

Foreldrepermisjon frem til 6. januar 2019


Petter Erik Kaland Melsom
Politisk rådgiver
Telefon: 917 78 827

Vikar frem til 06. januar 2019


Nærings- og fiskeridepartementet

Roy Angelvik
Statssekretær for fiskeridepartementet
Telefon: 22249090

Britt Dalsbotten
Politisk rådgiver for fiskeridepartementet
Telefon: 41220779

Helse- og omsorgsdepartementet

Anne Bramo
Statssekretær
Telefon: 22 24 90 90

Maria Alseth
Politisk rådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Knut Morten Johansen
Statssekretær
Telefon: 993 15 360

Torkil Åmland
Statssekretær
Telefon: 45397711

Christoffer Pederssen
Politisk rådgiver
Telefon: 938 68 368

Landbruks- og matdepartementet

Rikard Gaarder Knutsen
Statssekretær
Telefon: 456 32 450

Kristine Lie
Politisk rådgiver

Olje- og energidepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Statssekretær

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Statssekretær
Telefon: 22 24 81 16


Bjørn Siem Knudsen
Politisk rådgiver
Telefon: 415 13 552

Samferdselsdepartementet

Tommy Skjervold
Statssekretær

Brage Baklien
Statssekretær
Telefon: 916 74 043

Karine Skaret
Politisk rådgiver
Telefon: 980 70 192

Statsministerens kontor

Helge Fossum
Statssekretær