Regjeringsapparatet

Under følger en oversikt over partiets statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i H/FrP-regjeringen.

Statsråder

Siv Jensen
Finansminister
Telefon: 22244101
Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister
Telefon: 22248101
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester.

Per Sandberg
Fiskeriminister
Telefon: 22246400
Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Per-Willy Amundsen
Justis- og beredskapsminister
Telefon:
Per-Willy Amundsen har ansvar for å gjennomføre regjeringens justis- og beredskapspolitikk.

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og integreringsminister
Telefon: 22245103
Sylvi Listhaug har ansvar for å gjennomføre regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk.

Solveig Horne
Barne- og likestillingsminister
Telefon: 22242401
Barne- og likestillingsministeren har ansvaret for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, kjønnslikestilling, antidiskriminering og forbrukerinteresser.

Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister
Telefon: 22249250
Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

Terje Søviknes
Olje- og energiminister
Telefon: 22 41 61 00

Olje- og energiministeren skal sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet.


Barne- og likestillingsdepartementet

Kai-Morten Terning
Statssekretær
Telefon:

Finansdepartementet

Knut Jørgen Næsje
Statssekretær
Telefon: 99475614

Petter Kvinge Tvedt
Statssekretær
Telefon: 99553007

Brage Baklien
Statssekretær

Cecilie Brein-Karlsen
Statssekretær
Telefon: 90880842

Julia Brännström Nordtug
Politisk rådgiver

Fiskeridepartementet

Roy Angelvik
Statssekretær
Telefon: 22249090

Veronica Pedersen Åsheim
Statssekretær
Telefon: 40325593

Britt Dalsbotten
Politisk rådgiver
Telefon: 41220779

Helse- og omsorgsdepartementet

Line Miriam Sandberg
Statssekretær
Telefon: 911 30 242

Innvandrings- og integreringsdepartementet

Torkil Åmland
Statssekretær
Telefon: 45397711

Espen Teigen
Politisk rådgiver
Telefon: 47873575

Justis- og beredskapsdepartementet

Anette Carnarius Elseth
Statssekretær
Telefon:

Vidar Brein-Karlsen
Statssekretær
Telefon: 41550104

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Statssekretær
Telefon: 22 24 81 16
Foreldrepermisjon frem til 7. september 2018

Arne Petter Lorentzen
Politisk rådgiver
Telefon:

Kommunal- og regionaldepartementet

Bjørnar Laabak
Statssekretær
Telefon: 22 24 68 02

Landbruks- og matdepartementet

Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær
Telefon: 41683254

Margrete Dysjaland
Politisk rådgiver
Telefon: 92456520

Olje- og energidepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Statssekretær
Telefon:

Elnar Remi Holmen
Statssekretær
Telefon: 99514321

Christian Emil Haugen
Politisk rådgiver
Telefon: 93020242

Samferdselsdepartementet

Tom Cato Karlsen
Statssekretær
Telefon: 90590913

Tommy Skjervold
Statssekretær

Rikard Knutsen
Politisk rådgiver
Telefon: 456 32 450

Statsministerens kontor

Frode Gaasland Hestnes
Statssekretær