Regjeringsapparatet

Under følger en oversikt over partiets statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i H/FrP-regjeringen.

Statsråder

Siv Jensen
Finansminister
Telefon: 22244101
Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Jøran A. Kallmyr
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister
Kallmyr har ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sylvi Listhaug
Olje- og energiminister
Telefon: 22 24 61 00
Olje- og energiministeren skal sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Samfunnssikkerhetsminister
Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvar for politikken knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.

Jon Georg Dale
Samferdselsminister
Telefon: 22248101
Samferdselsminister Jon Georg Dale har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester

Harald Tom Nesvik
Fiskeri- og sjømatminister
Telefon: 22246400
Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Terje Søviknes
Eldre- og folkehelseminister
Telefon: 22 24 90 90

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester.


Finansdepartementet

Brage Baklien
Statssekretær

Knut Jørgen Næsje
Statssekretær
Telefon: 99475614

Atle Simonsen
Statssekretær
Telefon: 920 36 938

Karine Skaret
Spesialrådgiver
Telefon: 980 70 192
Pressekontakt for Siv Jensen

Nærings- og fiskeridepartementet

Roy Angelvik
Statssekretær for fiskeridepartementet
Telefon: 22249090

Britt Dalsbotten
Politisk rådgiver for fiskeridepartementet
Telefon: 41220779

Helse- og omsorgsdepartementet

Anne Bramo
Statssekretær
Telefon: 22 24 90 90

Justis- og beredskapsdepartementet

Alf Erik Andersen
Statssekretær
Telefon: 90516610

Karianne Hansen
Statssekretær

Kristoffer Sivertsen
Statssekretær

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Statssekretær
I foreldrepermisjon fra 5. august 2019.

Christian Emil Haugen
Politisk rådgiver
Telefon: 93020242

Christoffer Pederssen
Politisk rådgiver
Telefon: 938 68 368

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tom Staahle
Statssekretær
Telefon: 90654354

Olje- og energidepartementet

Liv Lønnum
Politisk rådgiver for Energi- og miljøfraksjonen
Telefon: 905 18 900

Kristian P. Larsson
Politisk rådgiver
Telefon: 22 24 61 00

Samferdselsdepartementet

Tommy Skjervold
Statssekretær
Telefon: 22 24 81 02

Allan Ellingsen
Statssekretær
Telefon: 22 24 81 07

Bjørn-Kristian Svendsrud
Politisk rådgiver
Telefon: 976 65 324

Statsministerens kontor

Lars Joakim Hanssen
Statssekretær