Sametingsgruppen

Arthur Tørfoss
Gruppeleder
Telefon: 92256345

Ronny Berg
Sentralstyrets representant
Telefon: 99211816

Arne-Rune Gjelsvik
Utvalgssekretær
Telefon: 92423533