Sametingsgruppen

Arthur Tørfoss
Gruppeleder
Telefon: 92256345

Helge Andre Njåstad
Sentralstyrets representant
Telefon: 95797021

Arne-Rune Gjelsvik
Utvalgssekretær
Telefon: 92423533