Stortingsrepresentanter

Østfold

Erlend Wiborg
Komite- og fraksjonsleder arbeids- og sosialkomiteen
Telefon: 23 31 32 78

Akershus

Hans Andreas Limi
Medlem finanskomiteen
Telefon: 982 18 504

Himanshu Gulati
Medlem familie- og kulturkomiteen
Telefon: 454 29 332

Kari Kjønaas Kjos
Medlem justiskomiteen
Telefon: 928 66 567

Oslo

Siv Jensen
Parlamentarisk leder og medlem utenriks- og forsvarskomiteen

Christian Tybring-Gjedde
Fraksjonsleder utenriks- og forsvarskomiteen og 2. nestleder i komiteen
Telefon: 928 23 438

Hedmark

Tor Andre Johnsen
Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 918 23 933

Oppland

Morten Ørsal Johansen
Fraksjonsleder næringskomiteen
Telefon: 901 31 184

Buskerud

Morten Wold
Andre visepresident og medlem utenriks- og forsvarskomiteen
Telefon: 906 03 320

Jon Engen-Helgheim
Fraksjonsleder kommunal- og forvaltningskomiteen og 1. nestleder i komiteen
Telefon: 938 48 497

Vestfold

Morten Stordalen
Medlem transport- og kommunikasjonskomiteen og leder bilpolitisk utvalg
Telefon: 922 62 163

Telemark

Bård Hoksrud
Fraksjonsleder transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 22249250

Aust-Agder

Åshild Bruun-Gundersen
Fraksjonsleder helsekomiteen
Telefon: 456 71 812

Vest-Agder

Gisle Meininger Saudland
Medlem arbeids- og sosialkomiteen
Telefon: 905 27 394

Rogaland

Roy Steffensen
Fraksjonsleder utdannings- og forskningskomiteen og komiteeleder
Telefon: 473 00 043

Solveig Horne
Fraksjonsleder kontroll og konstitusjonskomiteen

Terje Halleland
Medlem energi- og miljøkomiteen

Hordaland

Helge Andre Njåstad
Medlem kommunal- og forvaltningskomiteen
Telefon: 957 97 021

Silje Hjemdal
Fraksjonsleder familie- og kulturkomiteen
Telefon: 920 29 330

Møre og Romsdal

Sylvi Listhaug
Finanspolitisk talskvinne og 2. nestleder i komiteen

Jon Georg Dale
Fraksjonsleder energi- og miljøkomiteen
Telefon: 918 53 716


Sør-Trøndelag

Sivert Haugen Bjørnstad
Medlem finanskomiteen
Telefon: 936 10 649

Nordland

Hanne Dyveke Søttar
Medlem utdannings- og forskningskomiteen
Telefon: 997 12 545

Kjell Børge Freiberg
Medlem helsekomiteen
Telefon: 995 45 600

Troms

Per-Willy Amundsen
Fraksjonsleder justiskomiteen
Telefon: 951 66 252


Finnmark

Bengt Rune Strifeldt
Medlem næringskomiteen
Telefon: 977 01 730