Stortingsrepresentanter

Østfold

Erlend Wiborg
Fraksjonsleder arbeids- og sosialkomiteen
Telefon: 23 31 32 78

Akershus

Hans Andreas Limi
Parlamentarisk leder og medlem utenriks- og forsvarskomiteen
Telefon: 982 18 504

Himanshu Gulati
Medlem justiskomiteen
Telefon: 454 29 332

Kari Kjønaas Kjos
Første nestleder kommunal- og forvaltningskomiteen
Telefon: 928 66 567

Oslo

Carl I. Hagen
Medlem av Utdannings- og Forskningskomiteen
Telefon: 930 63 622

Christian Tybring-Gjedde
Andre nestleder Utenriks- og forsvarskomiteen
Telefon: 928 23 438

Hedmark

Tor Andre Johnsen
Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 918 23 933

Oppland

Morten Ørsal Johansen
Fraksjonsleder næringskomiteen
Telefon: 901 31 184

Buskerud

Morten Wold
Andre visepresident og medlem familie- og kulturkomiteen
Telefon: 906 03 320

Jon Engen-Helgheim
Medlem kommunal- og forvaltningskomiteen
Telefon: 938 48 497

Vestfold

Morten Stordalen
Fraksjonsleder transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 922 62 163

Telemark

Bård Hoksrud
Medlem finanskomiteen
Telefon: 22249250

Aust-Agder

Åshild Bruun-Gundersen
Fraksjonsleder helsekomiteen
Telefon: 456 71 812

Vest-Agder

Gisle Meininger Saudland
Medlem energi- og miljøkomiteen
Telefon: 905 27 394

Rogaland

Roy Steffensen
Fraksjonsleder utdannings- og forskningskomiteen
Telefon: 473 00 043

Solveig Horne
Fraksjonsleder justiskomiteen

Terje Halleland
Fraksjonsleder energi- og miljøkomiteen

Hordaland

Helge Andre Njåstad
Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen
Telefon: 957 97 021

Silje Hjemdal
Fraksjonsleder familie- og kulturkomiteen
Telefon: 920 29 330

Møre og Romsdal

Jan Steinar Engeli Johansen
Medlem Helse- og Omsorgskomiteen
Telefon: 401 99 000

Knut Magne Flølo
Medlem Finanskomiteen
Telefon: 917 98 210

Sør-Trøndelag

Sivert Haugen Bjørnstad
Fraksjonsleder Finanskomiteen
Telefon: 936 10 649

Nordland

Dagfinn Henrik Olsen
Medlem transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 412 25 671

Hanne Dyveke Søttar
Medlem Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Telefon: 997 12 545

Troms

Per-Willy Amundsen
Medlem utenriks- og forsvarskomiteen
Telefon: 951 66 252


Finnmark

Bengt Rune Strifeldt
Medlem næringskomiteen
Telefon: 977 01 730