Stortingssekretariat

Sekretariatsledelse

Per Kristian Solbak
Sekretariatsleder

Espen Espeset
Spesialrådgiver
Telefon: 980 49 857Kommunikasjonsavdeling

Kjetil Løset
Kommunikasjonssjef
Telefon: 414 23 317

Jostein Nissen-Meyer
Senior kommunikasjonsrådgiver

Christoffer Pederssen
Informasjonsleder
Telefon: 938 68 368

Karine Skaret
Spesialrådgiver
Telefon: 980 70 192
Pressekontakt for Siv Jensen

Kristian P. Larsson
Spesialrådgiver
Telefon: 970 21 102

Lars Joakim Hanssen
Spesialrådgiver
Telefon: 901 14 233

Andreas R. K. Jacobsen
Kommunikasjonsrådgiver for Sylvi Listhaug
Telefon: 473 49 518

Erwin Teigen
Trainee
Telefon: 944 81 415

Glenn Simon Nerdal
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 455 04 545

Haakon Sandvik
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 950 75 260

Julia Brännström Nordtug
Rådgiver
Telefon: 464 28 102

Jørgen Bruserud Elstad
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 415 82 326

Bente Dagslet
Personlig Assistent

Politisk Støtteapparat

Brage Baklien
Spesialrådgiver
Telefon: 916 74 043

Hans Morten Vardøy
Politisk rådgiver for Kontroll- og konstitusjonsfraksjonen

Hårek Hansen
Politisk rådgiver for Kirke- utdannings- og forskningsfraksjonen

Hildegunn Stensvold Hansen
Politisk rådgiver for Næringsfraksjonen og Utenriks- og forsvarsfraksjonen

Jonny Einarsen
Politisk rådgiver

Kristine Lie
Politisk rådgiver for Justisfraksjonen
Telefon: 416 81 309

Lars Petter Solås
Politisk rådgiver for Transport- og kommunikasjonskomiteen
Telefon: 92054147

Liv Lønnum
Politisk rådgiver for Energi- og miljøfraksjonen
Telefon: 905 18 900

Magnus Birkelund
Spesialrådgiver for Finansfraksjonen

Oda Therese Gipling
Politisk rådgiver for Kommunalfraksjonen

Per Christian Krogh
Politisk rådgiver for Forsvars- og utenriksfraksjonen

Synøve Gram Brynildsen
Spesialkonsulent

Thor Magne Bostad
Politisk rådgiver for Familie- og kulturfraksjonen

Tone Iren Liljeroth
Politisk rådgiver for Arbeid- og sosialfraksjonen

Tonje Lavik
Politisk rådgiver for helsefraksjonen
Telefon: 943 37 870