Stortingssekretariat

Sekretariatsledelse

Per Kristian Solbak
Sekretariatsleder

Espen Espeset
Sekretariatsnestleder og politisk rådgiver for Transport- og kommunikasjonsfraksjonenKommunikasjonsavdeling

Ida Krag
Kommunikasjonssjef

Kristian P. Larsson
Informasjonsleder

André Melchior Larssen
Spesialrådgiver
Telefon: 934 47 377

Andreas R. K. Jacobsen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 473 49 518

Carl W. Korsnes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 901 15 660

Espen Teigen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 478 73 575

Jostein Nissen-Meyer
Kommunikasjonsrådgiver

Tobias Brännström
Kommunikasjonsrådgiver

Bente Dagslet
Personlig Assistent

Beate A Holland
Personlig Assistent

Politisk Støtteapparat

Arne Petter Lorentzen
Politisk rådgiver for Energi- og miljøfraksjonen
Telefon: 959 67 391

Glenn Simon Nerdal
Permisjon

Grethe Reinhardtsen
Politisk rådgiver for Helse- og omsorgsfraksjonen

Hans Morten Vardøy
Politisk rådgiver for Kontroll- og konstitusjonsfraksjonen

Hårek Hansen
Politisk rådgiver for Kirke- utdannings- og forskningsfraksjonen

Hildegunn Stensvold Hansen
Politisk rådgiver for Forsvars- og utenriksfraksjonen

Jonny Einarsen
Politisk rådgiver

Magnus Birkelund
Politisk rådgiver for Finansfraksjonen

Oda Therese Gipling
Politisk rådgiver for Kommunalfraksjonen

Per Christian Krogh
Politisk rådgiver for Forsvars- og utenriksfraksjonen

Synøve Gram Brynildsen
Spesialkonsulent

Thor Magne Bostad
Politisk rådgiver for Familie- og kulturfraksjonen

Tone Iren Liljeroth
Politisk rådgiver for Arbeid- og sosialfraksjonen