Vedtekter

Fremskrittspartiets vedtekter ble vedtatt på Landsmøtet 5. - 7. mai 2017. De inkluderer etiske- og organisatoriske retningslinjer. Vedtektene og retningslinjene danner føringene for driften av organisasjonen.

Du kan lese våre vedtekter her: Vedtekter 2018